Autor Téma: Titulkářský workshop  (Přečteno 2269 krát)

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Titulkářský workshop
« kdy: 23. Červenec 2011 - 00:02 »
Titulkářský workshop

     Vítám všechny nadšence, kteří by chtěli vytvořit nějaký fansub i když možná zatím nevědí jak na to. Tento topic by vám měl poskytnout potřebné know how. Vznikl proto, že jsem na základě jistých indicií dospěl k závěru, že je potřeba :grin:  Ne všichni lidé tam venku ví, jak taková videa vytvářet.

     Hodlám sem postupně doplňovat jednotlivé kapitoly popisující cestu k vytvoření hardsubovaného karaoke videa tak, jak je momentálně vytvářím já. Pokud by někdo měl alternativní nebo lepší postup, či dokonce někde objevil chybu, měl jakoukoli jinou poznámku, či mu něco nebylo jasné,... pište prosím do tohoto topicu. Není problém mít tady těch návodů třeba víc :wink:


          Obsah:
           1) Přípravné práce
           2) Základní časování a styly
           3) Časujeme karaoke 1 (romaji)
           4) Časujeme karaoke 2 (kanji)
           5) Úvod do ASS Tagů (pokročilé karaoke efekty)
           6) Encodování videa (VirtualDub + Avisynth)
           7) Závěr

« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 05:36 od Serapis »

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Re: Titulkářský workshop
« Odpověď #1 kdy: 23. Červenec 2011 - 00:07 »
Kapitola 1
Přípravné práce

     Pro začátek si samozřejmě připravte video, ke kterému chcete dělat titulky. Mělo by mít dostatečnou kvalitu, aby se dalo na konci celého procesu encodovat do nějaké rozumné velikosti. DVD kvalita je takové rozumné minimum, pokud je k dispozici HD, tím lépe. (V následujících příkladech budeme pracovat s videoklipem od HANGRY&ANGRY-f nazvaným Reconquista.)

     Následně navštivte tuto stránku aegisub.org a stáhněte si aktuální verzi prohramu Aegisub. Nainstalujte jí a spusťte. V hlavním menu Aegisubu klikněte na „Video -> Otevřít video...“ a najděte a otevřete váš připravený video soubor. Dále v hlavním menu klikněte na „Audio -> Načíst audio z videa“ a ujistěte se, že v programovém okně Aegisubu zcela v pravo pod zvukovou stopou, máte aktivován režim zobrazení nazvaný „Režim spektrálního analyzátoru“. Na začátku bude tento režim zobrazení zvuku možná trochu nezvyklý, ale s troškou cviku se v něm dají rozeznávat jednotlivé zvuky mnohem lépe, než ve standartním zobrazení. Výsledek by měl být v ideálním případě přibližně následující...

Obr. 1/1, pro zvětšení klikněte.

Pokud všechno proběhlo v pořádku, mužeme nyní začít tvořit samotné titulky.
« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 05:49 od Serapis »

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Re: Titulkářský workshop
« Odpověď #2 kdy: 23. Červenec 2011 - 00:22 »
Kapitola 2
Základní časování a styly

     Nyní si do programu vložte romanizovanou variantu textu. Nejsnadněji to uděláte tak, že si ho zkopírujete třeba z poznámkového bloku a program sám už rozezná jednotlivé řádky, podle řádků v kopírovaném textu. Výsledek by měl vypadat nějak takto...

Obr. 2/1, pro zvětšení klikněte.

     Nyní si označte první řádek a přesuňte se ve videu a hlavně ve zvukové stopě vpravo nahoře do místa, kde v ní začíná odpovídající text a klikněte na ono místo ve zvukové stopě levým tlačítkem myši. Konec prvního řádku označte pravým tlačítkem myši a celou operaci potvrďte. Toto je chvíle, kdy vám přijdou vhod tlačítka umístěná pod zvukovou stopou a hlavně k nim přiřazené klávesové zkratky. Nejužitečnější je asi bezesporu mezerník (přehraje celý vybraný úsek) a hned za ním klávesy Q a W (přehrají 500 ms před/za vybraným úsekem). Obzvláště poslední dvě klávesy je vhodné používat, když se budete snažit co nejpřesněji vybrat časový úsek odpovídající danému řádku. Vaším cílem by v tuto chvíli mělo být, aby váš výběr byl bez jakýchkoli dalších přídavků, nebo přesahů ať už před, nebo za, protože nepřesnost vaší práce v této fázi, se vám nevyplatí až se budete snažit časovat karaoke. Pokud se na to nechystáte, tak vaše přesnost až tak kritická není.

     Tento postup provedeme u všech řádků našeho textu. Občas je vhodné některé řádky rozdělit na dva, ale to už poznáte podle konkrétní situace. Když budete mít všechny řádky načasovány, tak se vrátíme na začátek titulků, označíme si první řádek a zkopírujeme ho. Následně ho do souboru vložíme hned dvakrát. Tím jsme získali celkem tři řádky titulků pro jeden úsek videa. V jednom z nich máme náš romanizovaný text a do druhých dvou vložíme odpovídající text ve znacích a jeho překlad.

     V tomto okamžiku je vhodné zapřemýšlet jak chceme tyto tři druhy řádků a našem videu umístit. To nejklasičtější spočívá v umístění překladu dolů a obou verzí původního textu nahoru.

*poznámka*
    Text ve znacích je možné s respektem k dálně východním tradicím elegantně uklidit do boku videa a psát ho svisle, ale s tímto způsobem zápisu se pojí několik specifických problémů, spočívajících zejména v tom, že zdaleka ne všechna písma jsou pro tento způsob zápisu uzpůsobena. A proto v tomto návodu u všech řádků upřednostníme horizontální zápis.

     Pro každý typ řádku si musíme vytvořit jeho vlastní styl a nějak rozumně ho pojmenujeme. V našem příkladu zde máme tři styly pojmenované: HaAReconquista_kanji, HaAReconquista_romaji a HaAReconquista_preklad. Tyto tři styly přiřadíme ke každému řádku daného typu. Následně si otevřeme Správce stylů (takové to růžové S na hlavním panelu Aegisubu) a snažíme se umístit jednotlivé řádky do videa tak, jak potřebujeme. Zároveň u jednotlivých stylů nastavíme fonty, velikost a primární barvu písma, jak nám vyhovuje. Výsledek u našeho příkladového videa je zobrazen na obrázku 2/3.

Obr. 2/2, Editor stylů

Obr. 2/3, pro zvětšení klikněte.
« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 02:13 od Serapis »

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Re: Titulkářský workshop
« Odpověď #3 kdy: 23. Červenec 2011 - 02:02 »
Kapitola 3
Časujeme karaoke 1 (romaji)

     Nyní postoupíme k výrobě samotného karaoke. Označíme si první řádek s romanizovaným textem a začneme. Napravo pod oknem se zvukovou stopou stiskneme tlačítko „Karaoke“ a Aegisub text rozdělí podle mezer (viz obrázek 3/1).

Obr. 3/1

     Toto rozdělení však pro naše účely není dostačující a proto stiskneme tlačítko „Rozdělit“ a v poli napravo od tohoto tlačítka rozdělíme řádek na jednotlivé slabiky a potvrdíme (tlačítko „Potvrdit rozdělení“). Výsledek je na následujícím obrázku.

Obr. 3/2

     Nyní myší uchopíme ty přerušované žluté čáry nacházející se v okně zvukové stopy a budeme se snažit s jejich pomocí rozložit jednotlivé slabiky tak, aby odpovídaly patřičným úsekům zvukové stopy. Stejně jako v předchozím případě si mezerníkem přehrajete právě označený úsek (a zde budete mezerník využívat opravdu hodně). Až budete s rozdělením spokojeni, potvrdíte celou volbu (tlačítko se „zeleným zatržítkem“, případně klávesy F8 nebo G) a výsledek by měl vypadat nějak takhle...

Obr. 3/3

     Do řádku s textem se nám právě vložil úplně nejzákladnější karaoke efekt, který způsobí, že na začátku časového úseku označeného pro tuto slabiku, celá slabika najednou změní barvu ze sekundární na primární. Obě barvy lze nastavit ve Správci stylů. Výsledný, vámi právě načasovaný karaoke efekt, si můžete prohlédnout kliknutím na druhé tlačítko zleva pod oknem videa.

*poznámka*
    Ten tag, který se vám před každou slabiku vložil má syntaxi „\k<doba trvání>“. Doba trvání karaoke efektu je udána v centisekundách, čili 1 sekunda = 100 centisekund. Karaoke efekt u první slabiky v našem příkladě tedy trvá přesně 0,12 s. Více o tazích a jejich použití se dozvíte v páté kapitole.

     A nyní vám nic nebrání v tom, aby jste tento postup zopakovali pro každý řádek romanizovaného textu. Tím budete mít většinu té piplavé práce za sebou, gratuluji.
« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 04:06 od Serapis »

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Re: Titulkářský workshop
« Odpověď #4 kdy: 23. Červenec 2011 - 03:05 »
Kapitola 4
Časujeme karaoke 2 (kanji)

     V předchozí kapitole jste úspěšně načasovali karaoke efekt u řádků s romanizovaným textem a děsíte se, že vás celý proces čeká ještě jednou s textem ve znacích? A nebo, že budete muset tagy s časováním nějak složitě vkládat? Tak alespoň tady mám pro vás dobrou zprávu. Aegisub za tímto účelem nabízí nástroj, který z celého procesu udělá pohodovou záležitost. Ten spásný nástroj se jmenuje „Časovač kanji“ a otevřete ho tím tlačítkem se žlutým kanji znakem 歌 na hlavním panelu Aegisubu (alternativně prostřednictvím menu „Časování -> Časovač kanji...“). Objeví se vám následující okno...

Obr. 4/1

     V části „Styly“ v menu „Zdroj:“ vyberte styl, který máte přiřazen k řádkům s romanizovaným textem, v menu „Cíl:“ vyberte styl, který máte přiřazen k řádkům s textem ve znacích a zcela vpravo stiskněte tlačítko „Start!“. Výsledek by měl být podobný obrázku 4/2.

Obr. 4/2

     Celý následující proces se pravděpodobně bude z velké části týkat jen neustálého mačkání enteru. V naprosté většině případů totiž Aegisub sám pozná, jaká část romanizace odpovídá jaké části textu ve znacích a vy jeho názor jen odsouhlasíte. Pokud se náhodou zmýlí, což se stává hlavně u delších složenin, které obsahují více kanji znaků za sebou, použijte na opravení návrhu kurzorové šipky, dle návodu v okně časovače. Výsledek vašeho snažení s prvním řádkem by měl vypadat nějak takto...

Obr. 4/3

     Opětovným stisknutím enteru postoupíte na další řádek. Opakujte postup, dokud vám nedojdou řádky.
« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 11:36 od Serapis »

Offline Serapis

 • LV 10/10
 • *
 • Příspěvků: 5 176
 • UKAZATEL DOBRÉ VŮLE: 169
 • Pohlaví: Mužské
Re: Titulkářský workshop
« Odpověď #5 kdy: 23. Červenec 2011 - 05:34 »
Kapitola 5
Úvod do ASS Tagů (pokročilé karaoke efekty)

     Gratuluji. V minulé kapitole jsme vytvořili video, řekněme si to upřímně, s nejošklivějším karaoke efektem, jaký svět zná! V této kapitole (která bude tentokrát trochu výživnější) tento nedostatek napravíme. Pokusíme se totiž celý karaoke efekt poněkud zkrášlit.

     K tomu budeme potřebovat vytvořit šablonu (template), která nám nahradí všechny {\k} tagy v našich řádcích. Pro její vytvoření postupujte dle následujícího návodu:

 • Označte si první řádek ve vašem souboru titulků.
 • Stiskněte pravé tlačítko myši a v kontextovém menu klikněte na položku „Vložit (před)“ (alternativně postupujte v hlavním menu „Titulky -> Vložit řádky -> Před aktuální). Tím získáte nový řádek titulků, který bude umístěn na jejich začátku.
 • Nastavte styl tohoto nově vytvořeného řádku tak, aby odpovídal stylu, který jste přiřadili vašemu časovanému karaoke. V našem případě nastavíme styl na „HaAReconquista_kanji“ nebo „HaAReconquista_romaji“. To který z těchto dvou vybereme, je v této chvíli zcela nepodstatné. Stejně budeme muset následně postup zopakovat, abychom získali šablonu pro oba karaoke styly.
 • Vpravo zatrhněte políčko u položky „Komentář“. Řádek s titulkem by měl změnit barvu.
 • Do políčka „Efekt“ vložte následující text bez uvozovek „template line“. Uložte svůj postup v řádku stisknutím enteru.
 • Nyní do obsahu samotného titulku vložte následující kód (opět bez uvozovek) „{\r\t($start,$mid,\1c&HDFFFFF&)\t($end,!$end+200!,\alpha&HFF&)}“ a potvrďte stisknutím enteru.

     Výsledek našeho dosavadního snažení by měl být podobný obrázku 5/1. (Čas trvání titulku s šablonou je zcela libovolný, pokud se liší od toho na našem příkladu, tak vás to nemusí znepokojovat.)

Obr. 5/1


*poznámka*
    Řádek s šablonou nemusí být nutně před všemi ostatními řádky, ale je to lepší, protože se pak lépe hledá a celé titulky jsou potom přehlednější.

     Opakujte celý postup ještě jednou. Nyní však vytvořte šablonu se stylem odpovídající druhému karaoke stylu. V našem případě tedy nyní vytváříme šablonu, které přiřadíme styl „HaAReconquista_romaji“. Alternativně (a jednodušeji), tento právě vytvořený řádek prostě zkopírujte a následně vložte a změňte jeho styl. Každopádně výsledkem musí být dva téměř shodné řádky se šablonou, lišící se pouze přiřazeným stylem, které budou odpovídat stylům, přiřazeným k vašim řádkům s načasovaným karaoke.

     Pokud si nepřejete vědět co jednotlivé tagy znamenají, můžete pokračovat rovnou za následující částí uzavřenou mezi dvě vodorovné čáry.     V našem příkladě jsme použili tagy, které jak vidíte jsou vždy uzavřeny do složených závorek (pravý alt + B = {; pravý alt + N = }) a vždy začínají zpětným lomítkem (pravý alt + Q, případně levý alt + 92, šťastnější z nás ho mají přímo na klávesnici). Některé tagy potřebují pro svoji funkci proměnné, ty se pak označují dolarem (pravý alt + „ta klávesa napravo od L“ (česká klávesnice tam má ů s kroužkem)). Nyní víme dost na to, abychom si mohli povědět něco o jednotlivým tazích, které jsou v našem příkladu použité. Pro jistotu si ještě jednou ukážeme celý obsah naší šablony:

{\r\t($start,$mid,\1c&HDFFFFF&)\t($end,!$end+200!,\alpha&HFF&)}

     První je tag je tag se syntaxí „\r<styl>. Tag zruší veškeré styly aplikované na následující text. V případě že by byl v tomto tagu definovaný styl, tak tento tag resetuje styl na ten definovaný, čili zápis „\rJinyStyl“ resetuje styl přiřazený řádku na styl pojmenovaný „JinýStyl“. Upřímně jsem se nad použitím tohoto tagu nikdy zvlášť nezamýšlel (neprofesionální vím :angel:). Pokud nechápete k čemu tam je, tak nad tím teď nepřemýšlejte a prostě ho dávejte vždycky na začátek. Když tam bude navíc, tak se nic nestane, ale když by tam chyběl, tak by z toho byly problémy :wink:

     Další tag zajišťuje přeměnu (neboli transformaci) z jednoho stylu na druhý. Použitá syntaxe je „\t(<čas od><čas do><modifikátor stylu>“. Parametry „čas od“ a „čas do“ určují dobu po kterou přeměna probíhá. Zde jsou použity proměnné „$start“, která vrací čas začátku karaoke efektu a „$mid“, která vrací čas středu karaoke efektu. V druhé části šablony vidíte ještě tag „$end“, který (zcela nečekaně) vrací konec karaoke efektu, doplněný na tvar „!$end+200!“. Tento zápis vrátí čas konce karaoke efektu zvětšený o 200 ms (čili pětinu vteřiny).

     Tag se syntaxí „\1c&H<bb><gg><rr>&“ slouží k definování barvy pomocí tří základních složek dle klasického RGB modelu (bb = modrá, gg = zelená, rr = červená). Barvy jsou vyjádřeny klasicky v šestnáctkové soustavě. Kdo nezná, nemusí se tím příliš znepokojovat, protože v editoru stylů si může namíchat barvu jakou chce a on mu tento kód sám zobrazí.

     Poslední tag, který nám v příkladu zbývá je tag se syntaxí „\alpha&H<aa>“. Tento tag nastavuje průhlednost (opět v šestnáctkové soustavě, přičemž 0 znamená nulovou průhlednost a FF znamená zcela průhledný (čili neviditelný) text.

Kompletní seznam ASS tagů a popis jejich funkcí naleznete zde (v angličtině):
http://docs.aegisub.org/manual/ASS_Tags     Nyní, když už máme vše připraveno, můžeme tyto šablony aplikovat na zbytek titulků. Postupujte v hlavním menu Aegisubu „Automatizace -> Apply karaoke template“ (mimochodem, tady se překladatel asi poněkud pozapomněl...). Program se na chvilku zamyslí a výsledkem bude hned několik věcí naráz.

     Za prvé tato procedura označí všechny naše původní řádky s načasovaným karaoke jako komentáře, takže se již nebudou zobrazovat. Za druhé jako náhradu za ně vytvoří nové řádky s načasovaným karaoke, kde je ale každý tag „\k“ nahrazen kódem získaným ze stylem odpovídající šablony. Výsledné nové řádky s karaoke by měly vypadat nějak takto...

Obr. 5/2

     Jak už by jste v tomto okamžiku měli být schopni poznat, tak toto způsobí, že každá slabika našeho textu začíná na základní barvě (což je mimochodem barva sekundární!!!), během první poloviny trvání karaoke efektu plynule mění barvu na jakousi žlutobílou (konkrétně „&HDFFFFF&“), během druhé poloviny trvání karaoke efektu zůstane beze změny. A během 200 ms po skončení karaoke efektu plynule zmizí.

Výsledek celého našeho dosavadního snažení na tomto příkladě, obohacený o pár maličkostí, si můžete prohlédnout zde:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PRVY0ggusi4[/youtube]

*poznámka*
    Některé titulky ve videu jsou posunuté na levou a pravou stranu, protože se zde v jeden čas vyskytovaly dva různé texty. Toto bylo řešeno přidáním dvou speciálních stylů (jeden pro levý a druhý pro pravý titulek) s pozicí posunutou na tu či onu stranu. Samozřejmě se musely přidat i dva řádky karaoke šablony navíc (s odpovídajícími styly). Navíc do videa byly v čase 3:45 doplněny dva „poletující titulky“ „Yeah!“, které byly řešeny zcela samostatně.

Pokud jste to dočetli až sem, přijměte prosím moji poklonu :cool:  Zasloužíte si to :lol:
« Poslední změna: 23. Červenec 2011 - 11:39 od Serapis »