Asian-Music.cz - fórum

FAN-ZONE => Japonsko 日本 => Téma založeno: rehnii 13. Leden 2007 - 11:38

Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 13. Leden 2007 - 11:38
Japonsko ( 日本国, Nihonkoku) je ostrovní asijský stát. Původ jména: 日(slunce) 本(původ) 国 (země).

Geografie

Japonsko (日本 - Země vycházejícího slunce) leží na východním okraji asijského kontinentu. Stát je tvořen řetězem ostrovů v západní části Tichého oceánu. Největí ostrovy jsou (od severu k jihu) Hokkaidó (北海道), Honšú (本州, největší ostrov), Šikoku (四国), a Kjúšú (九州). K těmto ostrovům patří i skupina menších ostrovů v bezprostřední blízkosti i ostrovy více vzdálené např. Okinawa. Celková délka pobřeží všech ostrovů je 33 889 km.

Historie

Historická období

Historie Japonska se dělí na jednotlivá dílčí období:
Džómon (縄文時代 10 000 - 300 př. n. l.)
Jajoi (弥生時代 300 př. n. l. - 710 n. l.)
Nara (奈良時代 710 - 794)
Heian (平安時代 794 - 1185)
Kamakura (鎌倉時代 1185 - 1333)
Muromači (室町時代 1333 - 1568)
Azuči-Momojama (安土桃山時代 1568 - 1600)
Tokugawa (nebo také Edo) (江戸時代 1600 - 1868)
Meidži (明治 1868 - 1912)
Taišó (大正 1912 - 1926)
Šówa (昭和 1926 - 1989)
Heisei (平成 od 1989)

Prehistorie

Archeologické nálezy ukazují, že Japonsko bylo osídleno ranými humanoidy přibližně před 500 tisíci lety v průběhu starší doby kamenné. V opakujících se ledových dobách, které probíhaly v posledním 1 milionu let, bylo Japonsko pravidelně spojováno s asijským kontinentem pevninskými mosty (přes Sachalin na severu a pravděpodobně přes Kjúšú na jihu), čímž byla umožněna migrace lidí, zvířat a rostlin z oblastí dnešní Číny a Koreje na japonské ostrovy.

S koncem poslední doby ledové a globálním oteplením se na přelomu střední a mladší doby kamenné - kolem roku 11 tisíc před naším letopočtem - objevila kultura Džómon (Jomon), která byla charakteristická polo-kočovnou společností lovců a sběračů a výrobou nejstarší známé keramiky na světě. Předpokládá se, že příslušníci kultury Džómon jsou předchůdci prvních Japonců a dnešního národa Ainu.

Začátek období Jajoi (Yayoi) kolem koku 300 př. n. l. je spojený s příchodem nových technik z asijského kontinentu, jako je pěstování rýže, stejně jako s masivní migrací z nejrůznějších částí Asie - z Korey a Číny), především pak z oblastí Pekingu a Šanghaje, a z jihu po moři. Nicméně několik současných studií ukazuje, že období Jajoi je o 5 až 6 století delší, než se původně předpokládalo, neboť masivní migrace je nutná k vysvětlení razantního vzrůstu populace. Ze 3. století před naším letopočtem pochází první historicky doložitelný název Japonska, čínský znak 倭 Wa.

Tradiční Japonsko

Podle tradiční japonské mytologie bylo Japonsko založeno v 7. století původním císařem Jimmu. Během 5. a 6. století byly zavedeny čínské písmo a buddhismus spolu s ostatními aspekty čínské kultury nejprve prostřednictvím Korejského poloostrova a později přímo z Číny. Císařové byli formálními vládci, nicméně skutečná moc byla obvykle v rukou mocné dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců).

Původní politická struktura zajišťovala, že když byla válka mezi rivaly skončena, vítězný šógun se přesunul do hlavního města Heian (plný název je Heiankjóto, 'kjóto', což znamená hlavní město a plný název je zkrácen jen na příponu, dnešní Kjóto), kde z milosti císaře (s jeho formálním souhlasem) vládl. V roce 1185 generál Minamoto no Joritomo jako první porušil tuto tradici, odmítl se přesunout a následně vládl z Kamakury na jih od dnešní Jokohamy. Šógunát Kamakura byl poměrně stabilní, nicméně Japonsko poměrně záhy upadlo do sporů mezi jednotlivými frakcemi a následné období je známo jako Válčící státy nebo jako období Sengoku. V roce 1600 v bitvě u Sekigahary šógun Tokugawa Iejasu buď porazil nebo přijal za spojence všechny své nepřátele a zformoval šógunát Tokugawa v malé rybářské vesničce Edo (původně přepisováno též jako ?Jeddo?), která je dnes známá jako Tokio (východní hlavní město).

Od druhé poloviny 16. století přijížděli do Japonska obchodníci a křesťanští misionáři z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie. V první polovině 17. století podezříval japonský šógunát katolické misionáře, že jsou předvojem ozbrojené iberské invaze a okamžitě zakázal veškeré styky s Evropany s výjimkou významně omezených kontaktů s protestantskými nizozemskými obchodníky na umělém ostrůvku Dedžima (také Dešima) u Nagasaki. Čínským lodím bylo nadále povoleno vjíždět do Nagasaki a korejští vyslanci měli přístup do hlavního města. Tato izolace trvala 251 let, dokud si komodor Matthew Perry nevynutil otevření japonských přístavů pro americké obchodníky v roce 1854 na Konferenci v Kanagawě. Následně došlo k podpisu obdobných smluv i s evropskými mocnostmi.

Moderní dějiny

Během několika let obnovený kontakt se Západem zásadně změnil japonskou společnost. Po Válce Bošin v letech 1867 - 1868 byl šógunát zrušen a byla znovuobnovena moc císaře. V roce 1867 nastoupil na trůn nový císař Mucuhito (dnes známý jako Meidži) a během jeho 45leté vlády se uskutečnilo mnoho reforem (tzv. reformy Meidži). Feudální systém byl zrušen a byly převzaty četné západní instituce, včetně západního právního řádu a vlády. Spolu s dalšími ekonomickými, sociálními a vojenskými reformami vyústily tyto změny k přerodu Japonska do moderní světové mocnosti. Jako výsledek Čínsko-Japonské a Rusko-Japonské války získalo Japonsko Tchaj-wan a Sachalin a později v roce 1910 okupovalo Koreu.

Na počátku 20. století zaznamenalo Japonsko vzrůstající vliv expanzivního militarismu, vedoucímu k invazi do Manžuska a druhé Čínsko-Japonské válce (1937). Japonsko se spojilo s Německem a Itálií a zformovalo Osu. Japonští vůdci považovali za nezbytné zaútočit na americkou námořní základnu v Pearl Harbor (1941), aby byla zajištěna japonská nadvláda v Pacifiku. Nicméně vstup Spojených států do 2. světové války postupně změnil rovnováhu sil v Pacifiku v neprospěch Japonska. Po dlouhém pacifickém tažení Japonsko ztratilo Okinawu v souostroví Rjúkjú a bylo zatlačeno na čtyři hlavní ostrovy. Spojené státy mohutně zaútočily na Tokio, Ósaku a další města strategickým bombardováním a na Hirošimu a Nagasaki atomovými bombami. Japonsko bezpodmínečně kapitulovalo 15. září 1945.

Poražené Japonsko zůstalo pod okupační správou USA až do roku 1952, po jejímž skončení zahájilo významné ekonomické oživení, které vrátilo ostrovům prosperitu. Úspěch olympijských her v Tokiu v roce 1964 je považován za jeden z mnoha znaků, že Japonsko znovu získalo svůj národní status. Ostrovy Rjúkjú zůstal pod správou USA až do roku 1972, aby byla zajištěna stabilizace východní Asie a významná vojenská přítomnost USA zůstává až do těchto dnů.

Politika

Vládnoucí LDS (Liberální demokratická strana) je u moci od roku 1952 takřka nepřetržitě (s výjimkou roku 1993). Premiér Džun'ičiró Koizumi zavedl celou řadu radikálních reforem, mimo jiné v roce 2003 rozpustil horní sněmovnu a poslal vojenské jednotky do Iráku. Opoziční DSJ (Demokratická strana Japonska) v poslední době získává na síle.

Administrativní dělení
 
I po vybudování několika podmořských tunelů, a rozmachu letecké dopravy mají trajekty velký podíl na přepravě mezi japonskými ostrovy

Japonsko se dělí na 47 prefektur. Hlavní město Japonska Tokio (東京) má 8,2 milionů obyvatel, včetně předměstí až cca 12 milionů.

Další významná města:
Jokohama (横浜 3,5 mil.)
Ósaka (大阪 2,6 mil.)
Nagoja (名古屋 2,2 mil.)
Sapporo (札幌 1,8 mil.)
Kóbe (神戸 1,5 mil.)
Kjóto (京都 1,5 mil.)
Fukuoka (福岡 1,4 mil.)
Hirošima (広島 1,1 mil.)

Hlavní ostrovy:
Hokkaidó (北海道)
Honšú (本州)
Šikoku (四国)
Kjúšú (九州)

Ekonomika

Japonská ekonomika je třetí největší na světě. Největší růst zaznamenala v druhé polovině 20. století, když v 60. letech rostla průměrně o 10% ročně, v 70. pak o 5%. Zaměřuje se hlavně na průmysl - výrobu automobilů, dopravních prostředků, elektroniky, strojírenství. Těží ze vzdělaných a disciplinované pracovní síly.

Demografie
muži: 62,252 mil.
ženy: 65,183 mil.


Ekonomicky činné obyvatelstvo: 66,990 miliónu (k 31. 12. 2001)

Absolutní roční přírůstek obyvatelstva k 1. 10. 2002: cca 145 000 obyvatel

Relativní průměrný roční přírůstek obyvatelstva v roce 2002: 0,11 %

Demografické složení v roce 2002:
děti do 15 let: 14,2 % populace
osoby nad 65 let: 18,5 % populace

Průměrná délka dožití:
muži 77,72 let
ženy 84,60 let

Národnostní složení:
Japonci (99 %)
ostatní národnosti:
Korejci (632 tis.)
Číňané (381 tis.)
Brazilci (265 tis.)
Filipínci (157 tis.)
Američané (46 tis.)
Peruánci (50 tis.)
Thajci (24 tis.)
Britové (15 tis.)
Vietnamci (14 tis.)

Celkem žije v Japonsku přes 1,78 mil. nejaponského obyvatelstva

Jinak také -->Dějiny Japonska (http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_Japonska)
_______________________
Thx to Wikipedia (http://wikipedia.cz)
Název: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 13. Leden 2007 - 16:38
Páni... a já právě přemýšlel, jaktože v číně, koreji a spol. žije stejná/podobná rasa lidí jako v Japonsku, a teď s tou emigrací už mi to je jasný ^^
Zbytek musím ještě později dočíst :)
Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 13. Leden 2007 - 17:11
No mě překvapilo kolik tam žije amíků, brazilců a britů O.o jako   celkem dost XD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 13. Leden 2007 - 18:50
Vsak kdybyste mohli, tak tam taky zalozite ceskou komunitu :)
Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 13. Leden 2007 - 18:55
Citace: "Sysel_CZ"
Vsak kdybyste mohli, tak tam taky zalozite ceskou komunitu :)

Netvrď mi, že by si se nepřidal X3333 nebo, že by si tam už bydlel? XD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 13. Leden 2007 - 19:22
Ne-e, do Japonska bych se nepridal, do Koreje nebo do Ciny se slintanim ihned, ale do Japonska... Bleee :) Takova hrabla zeme :)
Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 13. Leden 2007 - 19:29
Citace: "Sysel_CZ"
Takova hrabla zeme :)

Takže ideální pro mě XD btw: Na nOvě bylo koření a bylo tam o cosplayi XD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Hersik 14. Leden 2007 - 12:28
Jo taky jsem se koukal a do japonska bych taky leděl hned už mam i koupenou 1000yenovou bankovku. :D
Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 14. Leden 2007 - 12:37
Hersik: Jenom 1000 yenu? xDDD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 14. Leden 2007 - 13:04
Mozna to bude stacit na japonsky lizatko a muzes letet domu :)
Název: Japonsko
Přispěvatel: rehnii 14. Leden 2007 - 13:29
hehe, když těstoviny stojí 100 yenu tak by mu to stačilo na 10 dní přežití a neumření hlady xD ale kdyby z toho měl zaplatit ubytování, pití... xDDDDDDDDDDDDDDDD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 14. Leden 2007 - 14:58
Tak kdo jede se mnou? (na účet "ke mě se přidajícího" XD)
Název: Japonsko
Přispěvatel: Corciliena 14. Leden 2007 - 16:20
Harajuku waaa~ HARAJUKU!!!!

no nejsou yeny (http://digilander.libero.it/marcobanc/giapbanc.html) krásný? xD
Název: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 22. Únor 2007 - 11:19
ale inak su japonci najhomogennejsi narod na svete.zije tam najmenej pristahovalcov k poctu obyvatelov :clapping:
Název: Japonsko
Přispěvatel: Corciliena 23. Únor 2007 - 19:54
Přemýšlím proč .... že by tam vydrželo tak málo lidí?XDDDDDDDD :lol:
Název: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 23. Únor 2007 - 20:05
Citace: "Corciliena"
Přemýšlím proč .... že by tam vydrželo tak málo lidí?XDDDDDDDD :lol:
nie,ale ziskat tam povolenie na trvaly pobyt je dost tazke,a ziskat japonske obcianstvo pre gajjina je skoro nemozne
Název: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 25. Únor 2007 - 16:04
hehe, zajímavý.... nenechaj se vykořisťovat ^^
Název: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 18. Březen 2007 - 13:37
http://www.tyzden.com/index.php?w=art&idart=8662 velmi dobry clanocek-citajte :clapping:
Název: Japonsko
Přispěvatel: ikeL 19. Březen 2007 - 20:08
Citace: "Kubito"
http://www.tyzden.com/index.php?w=art&idart=8662 velmi dobry clanocek-citajte :clapping:

jj hodne dobry clanek , sem se do nej zacetl a opet sem se neco zajimaveho dozvedel.. dekuju za nahozeni linku
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 23. Březen 2007 - 00:05
Tak já na to teda juknu taky :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 23. Březen 2007 - 20:50
najnovsi Hitsujin zapisnik,prijemne citanie http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2304&Itemid=29
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 24. Březen 2007 - 20:56
nieco malo o Okinawe http://zurka.sk/ctenidet.php?kat=3&cl=1150808488
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 25. Březen 2007 - 11:38
hee... tohle se mi líbí :lol:

To bolo tak, vo vlaku sa ma kamarátka mimochodom spýtala, či sa môžeme ešte cestou na internát niekam zastaviť. Na moju otázku kam, odpovedala „Haku“, na čo som sa jej ja zhrozene spýtala, či je jej nevoľno. Jediné spojenie, ktoré bol môj mozog schopné vyprodukovať, bolo na sloveso haku, zvracať. Kamarátka len pobavene mávla rukou a spýtala sa, ty tú drogériu nepoznáš? Veru nie, hovorím jej, vedľa stanice je predsa iba jediná, HAC...
Aha. Žiarovke v príslušnom závite sa konečne zachcelo sa zažať. Predajne siete Health and Convinient, ktorej skratku som ja automaticky čítala ako „ejdž ej sí“, si Japonec zjednoduší na Haku.
Keby však šlo len o túto jedinú predajňu, v poriadku, pochopím a prepáčim. Ale Japonci si so zlomyseľným potešením „uľahčia“ výslovnosť ďalších komplikovaných názvov podľa svojho vlastného kľúča, zvyčajne technikou „orezať-zlepiť“. A tak je zo siete kaviarní Starbucks Staba, z Family Market Famima, z Mister Donuts Misudo, a z Matsumoto Kiyoshi Matskiyo. Iba McDonald, ktorý je tu asi najpopulárnejším fastoodovým reťazcom, sa môže pochváliť originálnejšou skratkou. Makku.
Že sa im pri tom darí znovu a znovu vykoľajovať úbohú cudzinku, Japoncov zjavne ani trochu netrápi.


HAC = „Haku“
Starbucks = „Staba“
Family Market = „Famima“
Mister Donuts = „Misudo“
Matsumoto Kiyoshi = „Matskiyo“ (PS: kawaii výslovnost "Mackjo" :bear:)
McDonald = „Makku“

Takže až příště půjdete někdo s někým do mekáče, zeptejte se ho "Jdeš do Makku?" :megalol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 25. Březen 2007 - 11:56
najdi si aj dalsie starsie zapisniky.je to tiez zaujimave a zabavne citanie.vsetky su na tej istej stranke
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 27. Březen 2007 - 18:39
hele nevim nevim... jako ten článek byl zajímavej a i docela poučnej... aaale já jsem tak línej to číst :oops:
možná si to vytisknu a budu si to pročítat v práci u svačinky :lol: ale to by mi někdo nejprv musel koupit barvičky do tiskárny :megalol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 27. Březen 2007 - 20:33
noo,tak stoji Ti za to si na farbu nasetrit.su o dobre clanky
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 18. Květen 2007 - 00:11
<zde byl hanlivy prispevek>
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: ikeL 18. Květen 2007 - 00:42
A pozor , valka nazoru na ruzne kouty Asie ... stejne Czech Republic rulezzz :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 18. Květen 2007 - 00:50
Czech Republik je fajn, pro kazdyho s pulkou mozku na miste... Uvidime, jestli si nova osazenkyne napul odsedne :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 18. Květen 2007 - 01:00
Jsem tedka namol, tak snad tato zprava trosku uklidni rozbourene vody :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Naty 18. Květen 2007 - 15:00
Copak se ti stalo??
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 18. Květen 2007 - 19:26
Co se mi melo stat? Jen jsem prve vyhodil dost ostrou odpoved na ten tvuj prispevek a pak jsem to zcenzuroval :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Naty 18. Květen 2007 - 19:39
No to bych řekla,jenomže jsem se s tím mím legendárním proslovem piplala půl hodiny a pak jsem ho omylem vymazala :cry:!T_T
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 18. Květen 2007 - 22:26
Nerozumim :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Naty 19. Květen 2007 - 10:01
Neřeš.....
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 19. Květen 2007 - 10:46
S ladosti  :heart: :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Naty 19. Květen 2007 - 19:37
Prosím...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 19. Květen 2007 - 20:54
huh,plodna diskusia
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: ikeL 19. Květen 2007 - 22:12
Taky se ted divam ze to nejak odpocilo uplne od tematu a premyslit ci smazat nebo ne poslednich par prispevku .
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 19. Květen 2007 - 23:00
iKeli, ty mas stale cenzurovaci tendence? Ja doufal ze uz te to preslo  :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: ikeL 19. Květen 2007 - 23:03
iKeli, ty mas stale cenzurovaci tendence? Ja doufal ze uz te to preslo  :grin:

vam tam zacnu davat svoji Ai-chan (http://img510.imageshack.us/img510/5640/offtopicaimf4.jpg)
a pozor uz delam jine OFFTOPIC obrazky , ktere budou vyhruznejsi  :twisted:
ja bych klidne udelal navrch na specialne kecaci topic o vsem
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sysel_CZ 20. Květen 2007 - 01:21
To mi pripomina muj marny vykrik jmenem ON-TOPIC, pote, co to SSX zacal na minulym foru prave s timhle prehanet. Neujalo se to :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: ikeL 25. Květen 2007 - 16:29
zpet k japonsku :)

Roppongi Hills

(http://www.dannychoo.com/images/photo/820.jpg)

(http://www.dannychoo.com/images/photo/822.jpg)

(http://www.dannychoo.com/images/photo/824.jpg)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 25. Květen 2007 - 23:59
ja rad barvicky :)  vypada to skvele   jeste ohnostroj a

TADAIMA~  jak to prohlasila Lime v Saber Marionette
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kei 26. Květen 2007 - 11:14
Trosicku sis to slovicko spletla nacchenko  :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 26. Květen 2007 - 22:44
no jsem to nechtel hledat tak jsem si tipnul, sice jsem si rikal, ze je to je podobny jako pri navratu domu, ale kupu slov maji japonci stejnych a mnoho ruznych vyznamu. Grrr jsme lenivec to najit co presne vyslovila pri odpaleni rotoru z generatoru.
 Zeby "tamaya~"? fakt jen tipuji :) zhnilost je oskliva vec.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kei 27. Květen 2007 - 00:18
Sugoii  :roll:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 11. Červen 2007 - 22:16
precitajte si tento zaujimavy clanocek http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2361&Itemid=29 (http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2361&Itemid=29)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 06. Říjen 2007 - 15:54
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 06. Říjen 2007 - 16:19
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 06. Říjen 2007 - 20:52
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
tyjo neblázni, taková šance... tak já pojedu teda s tebou jako takový známý/jistý doprovod... jo-o-o-o? :grin: :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 06. Říjen 2007 - 20:55
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
tyjo neblázni, taková šance... tak já pojedu teda s tebou jako takový známý/jistý doprovod... jo-o-o-o? :grin: :grin:
No jasné...aj tak by som teraz nemohla ísť,lebo mám školu  :confused: takže sayonara Japonsko! Ale nie,ak mám pravdu povedať tak sa Japonska trochu bojím,lebo je to úplne neznáma krajina,veľmi odlišná kultúra a stále tam majú zemetrasenia a tsunami  :neutral:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: maddy1111 06. Říjen 2007 - 21:42
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
tyjo neblázni, taková šance... tak já pojedu teda s tebou jako takový známý/jistý doprovod... jo-o-o-o? :grin: :grin:
No jasné...aj tak by som teraz nemohla ísť,lebo mám školu  :confused: takže sayonara Japonsko! Ale nie,ak mám pravdu povedať tak sa Japonska trochu bojím,lebo je to úplne neznáma krajina,veľmi odlišná kultúra a stále tam majú zemetrasenia a tsunami  :neutral:

a nemozem ist na miesto teba ja  :grin:  :cool:  :wink:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 06. Říjen 2007 - 21:58
pre vsetkych japanofilov :lol: odporucam klik sem http://manga.sk/mambo/index.php?option=content&task=view&id=2423&Itemid=29   :heart:
Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
tyjo neblázni, taková šance... tak já pojedu teda s tebou jako takový známý/jistý doprovod... jo-o-o-o? :grin: :grin:
No jasné...aj tak by som teraz nemohla ísť,lebo mám školu  :confused: takže sayonara Japonsko! Ale nie,ak mám pravdu povedať tak sa Japonska trochu bojím,lebo je to úplne neznáma krajina,veľmi odlišná kultúra a stále tam majú zemetrasenia a tsunami  :neutral:

a nemozem ist na miesto teba ja  :grin:  :cool:  :wink:
Môžeš,ale iba prestrojený za mňa  :lol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 07. Říjen 2007 - 10:34
škola, škola... copak v JPN nemají taky školy? přifaříš se tam mezi nějaký japonečky do třídy a můžeš se učit s nima ne? :lol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 07. Říjen 2007 - 10:40
škola, škola... copak v JPN nemají taky školy? přifaříš se tam mezi nějaký japonečky do třídy a můžeš se učit s nima ne? :lol:
Jasné a som zvedavá ako by som tam mohla písať...či rovno sa tam naučím aj ich písmo??
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 07. Říjen 2007 - 10:55
to je hned... nebo ne? :grin: :grin:
ok, už jsem zticha :roll:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 07. Říjen 2007 - 10:58
to je hned... nebo ne? :grin: :grin:
ok, už jsem zticha :roll:
Tak to asi nie...ale aj tak raz navštívim Japonsko, je to jeden z mojich snov  :angel:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 07. Říjen 2007 - 13:22
tsunami prezijes a muzes chodit na TODAI treba :)

Mimochodem ten vas znamy nema nahodou lazne nebo divci kolej ? (kei leti pak urcite se mnou) :wink:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 07. Říjen 2007 - 17:56
tsunami prezijes a muzes chodit na TODAI treba :)

Mimochodem ten vas znamy nema nahodou lazne nebo divci kolej ? (kei leti pak urcite se mnou) :wink:
To ja neviem...ja ho vôbec nepoznám,to len môj otec mu kedysi dodával hudbu  :lol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 07. Říjen 2007 - 18:35

Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
aj ja chcem ist s Tebou,pls
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 07. Říjen 2007 - 21:22

Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
aj ja chcem ist s Tebou,pls
Vieš čo,poďme rovno celé fórum.Tak to bude najlepšie,aspoň by som nešla sama  :lol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: SilentAndY 07. Říjen 2007 - 21:24

Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
aj ja chcem ist s Tebou,pls
Vieš čo,poďme rovno celé fórum.Tak to bude najlepšie,aspoň by som nešla sama  :lol:

Joo to je ono... uděláme si takový malý pěkný výlet...  :mon6: :megalol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: AnimeStar 07. Říjen 2007 - 21:29

Teda to je geniálne! Aj ja chcem ísť do Japonska!!! Predvčerom sa ma otec pýtal,že či nemá napísať svojmu kamarátovi japoncovi,že aby som išla na prázdniny do Japonska...akože sama ísť do Japonska a ešte bývať u neznámeho človeka...to radšej nie... ja som príliš krehká osôbka  :angel:
aj ja chcem ist s Tebou,pls
Vieš čo,poďme rovno celé fórum.Tak to bude najlepšie,aspoň by som nešla sama  :lol:

Joo to je ono... uděláme si takový malý pěkný výlet...  :mon6: :megalol:
Hej,len taký malý...len na taký rok  :wink:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 07. Říjen 2007 - 22:03
Jenom na rok?  :sad: ........ nechce si koupit mou kolekci? Rad bych meluz konecne duchod a dovcu v japonsku. Prozatim se zadnej milionar neozval. :sad:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 14. Říjen 2007 - 14:18
jojo, to je ten prob. že člověk nemůže nikdy našetřit, když všechno utratí za CD aj... teď to myslím částečně i na sebe abys nemyslel, že je to narážka ;)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 13. Únor 2008 - 22:53
tak nám zas nějakej amík z US armády znásilnil v JPN holčinu... prej to byl opět dost poprask v zemi vycházejícího slunce kvůli tomu

taky se aktuálně bouřlivě hovoří o zrušení trestu smrti a změně na doživotí
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: SilentAndY 13. Únor 2008 - 23:02
tak nám zas nějakej amík z US armády znásilnil v JPN holčinu... prej to byl opět dost poprask v zemi vycházejícího slunce kvůli tomu

taky se aktuálně bouřlivě hovoří o zrušení trestu smrti a změně na doživotí

Njn.. Tý holce je 14, chudák, ti amici mě se*ou...  :evil: četl jsem o tom něco na JapanProbe:

Police officers arrested Tyrone Luther Hadnott, a 38-year-old marine of Camp Courtney in Okinawa, Japan’s southernmost prefecture (state), on a charge of raping the 14-year-old girl, an Okinawa police official said.
The arrest stirred memories of mass protests in Okinawa in 1995 following the rape of another schoolgirl by three U.S. servicemen.
Hadnott, whose hometown was not immediately available, is accused of attacking the girl in a parked car in a town in central Okinawa Sunday evening, the official said, speaking on condition of anonymity, citing policy.
Okinawa police took the marine into custody for investigation, he said. Hadnott has not been charged.
“I can never forgive such a crime, especially when the victim is a junior high school student,” Okinawa Gov. Hirokazu Nakaima said. “I feel anger.”
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: SilentAndY 18. Únor 2008 - 07:22
Tak další americký voják se nám musel ukázat. V Okinawě ho zatkli za to, že se pod vlivem alkoholu vplížil do cizího baráku, kde pak usnul na gauči:

A U.S. Marine Corps corporal was arrested Monday after he broke into a Nago home and fell asleep in a drunken slumber, police said.
Corp. Sean Jake, stationed at Camp Schwab in Nago, was arrested for trespassing.
“I don’t remember a thing,” police quoted Jake as saying.
Police said they received a call from a Nago woman early Monday, saying that there was “a foreign stranger sleeping in my house.” Officers rushed to the scene and arrested the Marine.
They are currently questioning him about how he got into the house. He did not cause any damage. The house he was allegedly found in is close to Camp Schwab. [JapanProbe]

Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 29. Únor 2008 - 21:50
Ty amíci nám tam teda řáděj... no a za chvíli budou znásilňovat holky i u nás až Topolánek vyjedná radárek :roll:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 08. Leden 2010 - 17:30
     Jediný oficiálně uznaný přeživší dvou atomových výbuchů v Hirošimě i Nagasaki, Yamaguchi Tsutomu zemřel v pondělí 4. ledna 2010 ve věku 93 let.

(http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/Tsutomu-Yamaguchi-Japanes-001.jpg)

     Yamaguchi Tsutomu žil a pracoval v Nagasaki, ale 6. srpna 1945 byl již delší dobu v Hirošimě na služební cestě. Po bombardování byly jeho popáleniny v Nagasaki ošetřeny a 9. srpna 1945 (v den druhého bombardování) se i přes zranění vrátil do práce. Paradoxně v okamžiku svržení atomové bomby na Nagasaki zrovna v práci nadřízeným popisoval své zážitky z Hirošimy. V době obou výbuchů se nacházel přibližně 3 km od jejich hypocentra.

Zdroje: The Japan Times (http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20100107a6.html) a Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_Yamaguchi)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Rein Steep 08. Leden 2010 - 18:08
Ano, tohle jsem četl na Seznamu... Docela drsný... (V pravém smyslu slova)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: SITH65 30. Květen 2010 - 15:38
Jo je to masakr a tahle atomova bomba by se mela zprovodit ze sveta jinak kdo by rek za druhe sv valky ze jednou budou zeme jako amerika japonsko rusko a nemecko spolu nejen za dobre ale i spolu obchodovat no zaplat panbuh ze to dopadlo takhle
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 01. Červen 2010 - 23:24
muj nazor je ten ze japonsko zvitezilo.... ale ne ve valce
protoze nijak nemuze zautocit vojensky, tak rozhodli jinou strategii - nakup, vyroba a prodej, tak ovladli trzni ekonomiku a kdo dnes vubec ma prehled co vse obsahuje za veci v chipech a ruznych elektr. strojich.... ?? asi nikdo.

si vemte jen treba auto... ze po jpn je vsude omezena rychlost jen jedinne misto kde to neni omezene.. a to na zavodnim okruhu...tudiz pouze zde je rusicka elektroniky...

Ale uplny konec neni... kdyby jste sundali zabrany... tak zvatlame vsichni uz jpn ti co by prezili... protoze jejich cile jsou vsem jasne... pozemky a zdroje.. Ale budme radi za to jak to je... jeste vyresit priblblej blizky vychod a sev.koreu a par magoru z mafie a je tu  vcelku klid....
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kei 27. Červen 2010 - 23:47
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KIXvyTyzVvA[/youtube]
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 27. Červen 2010 - 23:52
     Drsný video. Ale hezky jsem si při něm uvědomil, že i život na maloměstě má výhody. Tady je v noci ještě relativně tma a pěkně ticho, že jediný co člověk občas slyší je tlukot vlastního srdce :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kei 27. Červen 2010 - 23:53
Ten tlukot srdce mně občas děsí, co bych dal za noční zvuky Tokia  :cool:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 21. Srpen 2010 - 20:09
Všímáte si, jak se moží zprávy, že Japonci schovávají doma zesnulé rodinné příslušníky? Celkem děsivé ... :silence:

Odkazy:

Japonec skoro deset let schovával mrtvou matku v krosně (http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/209304-japonec-skoro-deset-let-schovaval-mrtvou-matku-v-krosne.html)

"Nejstarší muž Tokia" ležel v posteli mrtvý desítky let (http://www.novinky.cz/koktejl/207379-nejstarsi-muz-tokia-lezel-v-posteli-mrtvy-desitky-let.html)

Úřady opět zaspaly, "nejstarší žena" Tokia je 30 let nezvěstná (http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/207698-urady-opet-zaspaly-nejstarsi-zena-tokia-je-30-let-nezvestna.html)

Chystají se prý všechno kontrolovat  :dizzy:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 21. Srpen 2010 - 21:35
Jestli se u nich do statistik započítávají i tyhle případy, tak se nedivím tak vysokému průměrnému dožití :lol:

Jinak je to zvláštní záležitost. Vždyť v jakém vztahu museli po těch desítkách let být :dizzy:  To si ani nedokážu představit.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 21. Srpen 2010 - 21:45
Jinak je to zvláštní záležitost. Vždyť v jakém vztahu museli po těch desítkách let být :dizzy:  To si ani nedokážu představit.

To je dobrý postřeh ... Na nože? ... Apatie?
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 04. Prosinec 2010 - 09:33
Velmi zaujimava stranka o zivote v Tokiu. Obsahuje rozne info z viacerych oblasti a tiez zopar super videi, ktore ukazuju, ako skutocne prebieha tokijsky vsedny den ;-)

http://en.tokyostreetview.com/

(http://farm6.static.flickr.com/5161/5231124244_1f3803691a_b.jpg) (http://www.flickr.com/photos/54697422@N06/5231124244/)
tokyostreetview (http://www.flickr.com/photos/54697422@N06/5231124244/) by slavomiros (http://www.flickr.com/people/54697422@N06/), on Flickr
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 24. Leden 2011 - 12:42
Japonská mládež nemá zájem o sex (http://www.super.cz/clanek/44409-japonska-mladez-nema-zajem-o-sex.html)

Zajímalo by mě, nakolik je tohle bulvár. (Vzhledem k vydavateli možná pořádný, ale co když přece jen ...)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 24. Leden 2011 - 14:31
Podle nové studie tamní adolescenti tohoto věku ztrácejí libido a 36 procent chlapců vůbec netouží po sexu a sbližování s dívkami. Přitom Japonsko bojuje dlouhodobě s kriticky nízkou porodností.

     No však jedno souvisí s druhým... IMHO mají prostě lidi moc zábavy bokem :wink:  Virtuálně přes počítač ještě nikdo neotěhotněl, v tomhle je internet nejúčinější současná antikoncepce :lol:  Aneb: Proč nemám holku? Jsem Paladin lvl. 60 !!! :megalol:

     No ne vážně. Během toho velkého výpadku elektriky v USA a Kanadě (http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Blackout_of_2003) v roce 2003 byli bez proudu jenom pár dní. A stejně se devět měsíců potom na křivce porodnosti objevil pěkný hrbolek :lol:  Sex je prostě pro přiliš moc lidí jenom „zábava, když vypnou proud“. IMHO by ho vláda měla každý čtvrt rok na jednu až dvě noci vypnout a bylo by :grin:

Je to bulvár, to jim nikdo neodpáře :lol:  Holt objevili Ameriku... myslím, že už se tu někde něco podobného dokonce řešilo, porodnost a tak... :smile:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 24. Leden 2011 - 15:56
jestli holky maji nouzi... at prijedou sem  :razz:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 24. Leden 2011 - 16:34
jestli holky maji nouzi... at prijedou sem  :razz:
tak tak...dit "kamarad preci taky rad"  ;-)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 24. Leden 2011 - 16:58
Proč nemám holku? Jsem Paladin lvl. 60 !!! :megalol:

 :megalol: :megalol: :megalol: :megalol:

Tohle jsem ještě neslyšel  :lol: ... No a když se WoW dostal už i do Stargate Atlantis, tak už to musí i něco znamenat, ne?  :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 24. Leden 2011 - 18:05
K tomu je takový pěkný obrázek...

... a koukám, že tam je level 80. Njn, chybička se vloudila.

(http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/why-i-dont-have-a-girlfriend-21418-1251476309-31.jpg)

A někde jsem čet, že Japonci údajně vyrobí nejvíc pornofilmů za jednotku času ze všech států na světě. Možná to na to má taky vliv :lol:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 27. Leden 2011 - 10:33
Zaujimavy clanok o novodobych japonskych "hrdinoch", ktori pomahaju detom zo slabsich socialnych vrstiev ;-)

http://komentare.sme.sk/c/5731884/masahikovymi-ocami-charita-po-japonsky.html
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 27. Leden 2011 - 11:24
Zaujimavy clanok o novodobych japonskych "hrdinoch", ktori pomahaju detom zo slabsich socialnych vrstiev ;-)

http://komentare.sme.sk/c/5731884/masahikovymi-ocami-charita-po-japonsky.html

Hezký článek. Dík.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 31. Leden 2011 - 11:40
Celkem zajímavá věc se děje...

Sopka Shinmoedake (http://en.wikipedia.org/wiki/Shinmoedake) v prefekturě Kagoshima zase dělá ohňostroj. Docela jim to tam bouchá často. Poslední erupce v letech 1991, 2008 a 2009.

Pro ty z vás. kteří umí anglicky přikládám i tiskové prohlášení Tokyjské Univerzity z 27. ledna...
Eruption of Shinmoe-dake (Kirishima volcano group), Japan, 2011 (http://outreach.eri.u-tokyo.ac.jp/eqvolc/201101_shinmoe/eng/)
Je tam spusta zajímavých věcí, včetně satelitních záběrů a podobně.

Je tam třeba zmíněno, že od 27. ledna 18:00 JST platí 3. stupeň Varovného systému vulkanické aktivity (http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html), což je zákaz přibližování se k vulkánu (ode dneška rozšířen na 3 km).

Město Takaharu (http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Takaharu,+Miyazaki+Prefecture,+Japan&aq=0&sll=37.0625,-95.677068&sspn=51.04407,88.681641&ie=UTF8&hq=&hnear=Takaharu,+Nishimorokata+District,+Prefektura+Mijazaki,+Japonsko&ll=31.920842,130.988102&spn=0.10782,0.238609&t=h&z=13) nácházející se asi 10 km od vulkánu dnes vyzvalo část svých obyvatel (507 domácností, 1134 osob) k evakuaci (výzva na stránkách města (http://www.town.takaharu.lg.jp/modules/emergency/index.php?page=%20%20article&storyid=40)).

(http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_140.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/140.jpg) (http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_517.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/517.jpg) (http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_618.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/618.jpg) (http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_718.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/718.jpg)

(http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_815.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/815.jpg) (http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_914.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/914.jpg) (http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/th_1015.jpg) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/001/1015.jpg)
Foto: AP a REUTERS

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J2575Z_jTUw[/youtube]

Zdroje: ct24.cz (http://www.ct24.cz/svet/114048-japonska-sopka-se-po-52-letech-probudila-a-hrozi/), bloomberg.com (http://www.bloomberg.com/news/2011-01-31/shinmoedake-volcano-in-south-japan-may-ooze-molten-lava-following-eruption.html), Webové stránky města Takaharu (http://www.town.takaharu.lg.jp/modules/emergency/index.php?page=%20%20article&storyid=40)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Veritty 31. Leden 2011 - 12:37
Děkuju ti za postnutí, ta první fotka je vážně...  :shock: ... úžasná.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 01. Únor 2011 - 00:44
Taky dík za post. Mě se taky líbí ta první, ale asi víc ta pod ní.  :shock:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 02. Únor 2011 - 15:12
a bude jeste hur.... cas se zrychluje. takze takove katastrofy budou.
je mi lito vsech.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: tom46 11. Březen 2011 - 19:57
WOW  :shock: dneska som si už prečítal newsku, že bolo nejaké zemetrasenie v japonsku, ale poriadne som to nečítal a nehal tak.... ty koky, ale keď som si kukol tie zábery z TV.  už roky som nič hrozivejšie nevidel.
8,9° richterovej stupnice...najhoršie  zemetrasenie  za 140 rokov v japonsku a najväčšie zatiaľ namerané. (aspoň to hovorila hlásateľka).   40 mŕtvych v tom okamžiku (lusknutím prsta) a 2000 mŕtvych potom. a stále číslo narastá. 10000 nezvestných.  Slovákov je kopec v japonsku a z 11 sa nevie skontaktovať naša ambasáda.   

wow, a tá tsunami.... niesla zo sebou autá...ako keby sa autá liali...
 som si hneď spomenul na to veľké tsunami s pred rokov v indickom oceáne...tuším tam niekde pri indií a tak....ale tam bolo 45tisíc mŕtvych tuším...


Len v jedno dúfam. nech sa nikomu nič nestane a nech to v zdraví prežijú naše japonské (kórejské, iné) celebrity a speváčky čo sú tam.   (čakajme ešte tsunami čo príde do severnej , južnej ameriky, austrálie. to ešte narobí kuca paca....galibu....

Tak ja si dám povinne minútu ticha za obete....  :angel:  :noword:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 11. Březen 2011 - 20:16
MILAN TOMA (slovak) kt. je prave v japonsku natočil video z prveho otrasu z dneška
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OF6kFNlL9BA[/youtube]

Slovaci ponukly Japonsku pomoc. Cez Sendai prechádzal vlak ktorý tiež strhla Tsunami.

Chudačiky japonci:((
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: tom46 11. Březen 2011 - 20:51
nezvestných už je cez 90-tisíc.    :sad:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Mary-Tina 11. Březen 2011 - 21:13
Je to hrozné.  :cry: :bee:

Informácie o hercoch, spevákoch atď, či sú v poriadku:
http://community.livejournal.com/aramatheydidnt/1971937.html
http://www.jpopasia.com/news/jrock-artists-reported-safe::5422.html
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Veritty 11. Březen 2011 - 21:45
To je opravdu strašné. Dívala jsem se na televizní noviny a u těch záběrů jsem měla co dělat, aby mi nevytryskly slzy...  :cry:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: sunnyycookie 11. Březen 2011 - 22:05
To je opravdu strašné. Dívala jsem se na televizní noviny a u těch záběrů jsem měla co dělat, aby mi nevytryskly slzy...  :cry:


Souhlas Verčo....byla sem na tom podobně, sleduju to už od 12 hodin na BBC a je to vážně katastrofa :((
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 11. Březen 2011 - 22:19
Zatím všichni z H!P a kterých něco vím jsou v pořádku.

No, něco málo z přeci jenom poněkud méně drastického soudku.

Tokijský Gundam zkolaboval...
http://plixi.com/p/83217406 (http://plixi.com/p/83217406)

EDIT:
Pokud o tom nevíte, tak NHK vysílá aktuální zprávy živě přes USTREAM:
http://www.ustream.tv/channel/nhk-gtv2 (http://www.ustream.tv/channel/nhk-gtv2)

EDIT2:
A Fuji TV taky...
http://www.ustream.tv/channel/japanhelpchannel (http://www.ustream.tv/channel/japanhelpchannel)

Údajně se online vysílá kvůli tomu, že velký vysílač v Tokyu je mimo provoz...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 11. Březen 2011 - 23:32
prave sa začinam bat aj ja...ved to je nejak moc :((( bože
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: tom46 12. Březen 2011 - 09:54
nemám slov  na toto...strašná katastrofa...

a z jedného kórejského zdroja som sa dozvedel, že je plno kórejcov, čo sú z toho radi. Lebo neznášajú japoncov.....

akože chápem. japonci roky rokúce okupovali kóreu už v dávnych čias a napáchali tam zverstvá...a preto kórejci majú vsugerovanú nenávisť voči nim (rovnako ako slováci k maďarom...tiež si nás stále privlastňujú a darí sa im to)

Ale existujú určité hranice odkiaľ pokiaľ....a v tejto situácií, medzinárodné hašterenie bokom. Lebo tam zomreli viac ako tisíc ľudí a tu už sranda bokom.

Niektorí ľudia v kórei asi fakt nie su ani ľudia...iba mrchavé stroje na prachy....
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 12. Březen 2011 - 10:19
...
Niektorí ľudia v kórei asi fakt nie su ani ľudia...iba mrchavé stroje na prachy....
Ono je to vzájemné. A nejenom mezi Japonskem a Koreou, ale i mezi Japonskem a Čínou a z obou stran samozřejmě. Kdyby byly politici těhle států jenom z poloviny tak na nože jako je podstatná část tamních obyvatel, tak už jsou dávno zase ve válce. Je holt škoda, že spolu pořádně neumí mluvit jako lidi...


Tenhle chlapík živě překládá zprávy z NHK...
http://www.ustream.tv/channel/yokosonews (http://www.ustream.tv/channel/yokosonews)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 12. Březen 2011 - 18:59
je to hrozna katastrofa :sad:, som z toho velmi smutny...V Japonskej historii je vela podobnych katastrof,da sa povedat, ze podobne nestastia su v Japonsku dost bezne, odtial prameni aj ten ich pohlad na svet a na zivot - nic nieje vecne,vsetko je pominutelne...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 12. Březen 2011 - 20:26
Taky sem doufal, že to nebude tak děsný, ale i po dnešních zprávách ... Je to strašné  :cry2:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 13. Březen 2011 - 18:23
V japonsku vybuchla 50 rokov nečinna sopka Shinmoedake
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JKSS811z1iI&feature=player_embedded[/youtube]
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 13. Březen 2011 - 19:50
Ked sa to sype,tak sa to sype.Ako aj v zivote, v poslednej dobe sa mi tiez tak dari,zle ta zlym  :confused:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: tom46 13. Březen 2011 - 21:45
no čo prírode nerozkážeme...ale to zemetrasenie bolo tak silné, že určite má na svedomí aj tú sopku....inak sopka mohla ďalších 50 rokov spinkať.

ale je to hrozné...obetí je už cez 11000 (včera hovorili iba o 1000). a koľko nezvestných....

a kto  si to najviac obsral, ak to mám takto ľudovo povedať?  obyčajný japonský ľud.... prišli o všetko a môžu byť radi, že žijú....

napadlo ma niečo...pred časom automobilka Toyota ohlásila vadné brzdy či čo a začala sťahovať autá z obehu a vymieňať ich....takto ich stiahla tsunami raz a navždy....keď sa kukám na tie zábery áut, lodí..., ani sa ni nechce veriť.  :cry:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 13. Březen 2011 - 22:02
     Ta sopka bouchla už v lednu a na druhý straně Japonska, psal jsem tady o tom (http://www.asian-music.cz/forum/index.php?topic=6.msg68970#msg68970). Teď se to jenom zopakovalo a možná to bude mít souvislost. I když to že v Japonsku bouchne sopka, není ještě vůbec nic divnýho. Divný by to bylo u nás :grin:

     Viděl jsem jednu čtyř-proudou silnici a přes ní na štorc ležela loď... holt 10-ti metrová vlna není žádnej drobeček. Vlastně nebýt té Tsunami, tak to bylo celé relativně v pohodě. Pořád si říkám, že japonci jsou na tyhle věci relativně zvyklí. Od zemětřesení v Kobe udělali hodně práce co se týká zabezpečení a záchranného systému obecně.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: tom46 13. Březen 2011 - 23:07
presne. keby bolo iba zemetrasenie, tak by boli škody aj o 90% menšie. na zemetrasenia sú zvyknutý, no len nie na až takto silné...

Ale 10 metrová vlna (ono to boli vraj 2 vlny z rôznou vlnovou dĺžkou , jedna horšia, druhá menej)
proti nej sa nikto na okolo neskryje. to bol zabijak číslo 1.

A budem rád, ak minimálne ďalších 140 rokov podobná katastrofa nebude....
aj keď vtedy už my budeme v drevenom spacáku...AMEN  :angel:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 14. Březen 2011 - 12:19
Jenom taková zajímavost... Zemětřesení v Japonsku na mapách Googlu (http://www.cnews.cz/zemetreseni-v-japonsku-na-mapach-googlu)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 14. Březen 2011 - 19:34
Agentura LDH, zastresujuca hudobnu skupinu EXILE v spolupraci s Red Cross Japan prislubila oblastiam postihnutym zemetrasenim financnu pomoc v zatial neurcenej vyske a materialnu pomoc zabezpecenim 50 000 flias pytnej vody.

http://www.tokyohive.com/2011/03/exiles-agency-will-donate-money-and-drinking-water-for-disaster-relief/
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 15. Březen 2011 - 09:42
Ještě jednou pár fotek...
http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html (http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 15. Březen 2011 - 21:13
Dnes v japonsku vybuchol dalši reaktor vo fukushime a japonci,rusi a američania sa možu obavat vysokemu uniku radiacie. Vo fukushime po tom všetkom ostalo 50 pracovnikov ktori boli vystaveni silnemu žiareniu. Su to hrdinovia ktori sa snažili zabranit katastrofe. Co sa týka zemetraseni, dneskaj o 5:00 bolo zemetrasenie vo vyške 4 magnituda a o 22:30 6,3 magnituda (ich času samozejme) .

Videla som zabery z BBC ... ako sa hýbala zem pod nohami..ako keby plavala..je to hrozne...

Aj Naoto Kan (ked som trafila meno) vravi že druhy černobyl nehrozi...podla najnovších sprav by sa dalo diskutovat na tuto temu.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 15. Březen 2011 - 21:59
     Pokud vím, tak nevybuchl reaktor, ale ta exploze se odehrála v prostoru sekundárního kontejnmentu (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontejnment). Kontejnment taková většinou betonová schránka co v případě nehody izoluje reaktor (mimochodem, to je jedna z těch věcí co v Černobylo neměli...). V tomhle případě vzal za své druhý kontejnment, čili ještě jeden (ten vnitřní) by tam měl být.

Podle aktuálních údajů měli ti pracovníci dostat cca 100 mSv, což je prý polovina maximální dávky pro tyhle situace.

Jinak doporučuji si na dané téma přečíst tuto zprávu SÚJB, mají narozdíl od většiny médií ucelené informace a umí je celkem pěkně vysvětlit.
http://www.sujb.cz/?c_id=1079 (http://www.sujb.cz/?c_id=1079)

A Dana Drábová (ředitelka SÚJB) dneska na tohle téma mluvila v Hyde Parku na ČT24
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/ (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/)

Zatím ty reaktory chladí. A dokud je chladí, mělo by to být relativně dobré. Problém je, že je možná budou muset chladit docela dlouho.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 16. Březen 2011 - 07:00
jeden je poškodeny na 77 percent a jeden na 33...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 18. Březen 2011 - 21:37
Citace
Informácie o finančných zbierkach na zmiernenie škôd spôsobených zemetrasením v oblasti Tóhoku s epicentrom v Tichom oceáne

http://www.sk.emb-japan.go.jp/donation_quake.html
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 19. Březen 2011 - 11:59
Zajímavá informace o tom jak AKB48 + podskupiny darovaly na obnovu postižených oblastí více než Sony nebo Nintendo...
http://kotaku.com/#!5782421/sony-and-nintendo-disaster-donations-outdone-by-idols (http://kotaku.com/#!5782421/sony-and-nintendo-disaster-donations-outdone-by-idols)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 19. Březen 2011 - 18:03
Taky se tam píše že i Sony je pěkně v ... Budou sami potřebovat milióny na obnovu.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 07. Duben 2011 - 18:27
     Před přibližně dvěma hodinami v 23:22 lokálního času došlo u pobřeží prefektury Miyagi k dosud nejsilnějšímu následnému otřesu (od velkého zemětřesení 11. září) o síle 7,4 stupňů Richterovy škály. Varování před tsunami bylo před chvílí zrušeno, protože žádná nedorazila. Nejsou zatím hlášené žádné oběti, jenom několik desítek zraněných.

zdroj: aktuální vysílání NHK World (http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 07. Duben 2011 - 19:37
I fuj ... To by fakt byl děs ...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 07. Duben 2011 - 19:50
bože nech už sa to nevracia:((
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 26. Duben 2011 - 23:03
Japonsko a Japonci, ako ich nepoznáme
(zo serie "Pribeh na tyzden")

(http://lh5.ggpht.com/-AvFk41oPMgsYSmFfK-bmgzt6q2W63undkgEqxMTli8pjDhXrh7daCWL8QcWMs1CXaQ0ZBfqXas_FXRxr2M=s48)
SLOVENSKY ROZHLAS

V 20. storočí sa zaradili medzi krajiny s najrozvinutejšou ekonomikou, ale životným štýlom a myslením zostali aj naďalej verní svojim tradíciám. Obyvatelia krajiny vychádzajúceho slnka - denno-denne sledujeme ako sa boria s následkami zemetrasenie, cunami, jadrovej elektrárne. Obdivujeme ich pokoj, statočnosť, húževnatosť a pritom tak málo o nich vieme. Matný obraz o nich a ich životných hodnotách nám možno rozjasní tohto týždňový príbeh Ľubice Hargašovej- Japonsko a Japonci, ako ich nepoznáme.

http://slovakradio.sk/radio-slovensko/pribeh-na-tyzden/Japonsko-a-Japonci-ako-ich-nepozname-1.-cast?l=2&i=7420&p=1
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 06. Květen 2011 - 18:10
Heh .. Už i my máme tu na ostravsku nějou tu kulturu. Asi na to pudem ...

http://www.dkmoas.cz/index.php?ID=2826 (http://www.dkmoas.cz/index.php?ID=2826)

(http://imgbank.cz/thumbs/nipponbeau.jpg) (http://imgbank.cz/?v=nipponbeau.jpg)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 06. Květen 2011 - 19:32
tyvole! to vyzera zaujimavo ;-)

fotofotofotofotofoto  :clapping:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: jaijelinne 04. Červenec 2011 - 23:40
(http://img809.imageshack.us/img809/888/imgpko.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/809/imgpko.jpg/)(http://img580.imageshack.us/img580/5950/img0001ql.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/580/img0001ql.jpg/)(http://img64.imageshack.us/img64/5862/img0002ox.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/64/img0002ox.jpg/)

 Na voľný čas, len tak pre zaujímavosť.. :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 12. Červenec 2011 - 13:52
Moja ceska kamoska Suzi si momentalne uziva dovolenku v Tokiu...nejake fotecky budu pribudat napr. aj TU (http://www.bloglovin.com/m/2438544/251285050/fb)

(http://img836.imageshack.us/img836/7972/suzijp.png)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: jaijelinne 16. Červenec 2011 - 18:14
šťastný to človek
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 22. Červenec 2011 - 13:12
KYAAA!!! o(≧∀≦)o !!!

Smadny vychodniar hlada, kde si v nasom krasnom hlavnom meste moze dat najlepsie slovenske pivo a ajhla co sa nanho usmieva ^_^

(http://img691.imageshack.us/img691/15/ancafeba.png)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: jaijelinne 22. Červenec 2011 - 20:30
 :clapping: :heart:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 22. Červenec 2011 - 22:51
hehe
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 07. Srpen 2011 - 10:55
Dokument STV2 - " Japonska Mozaika IV" epizoda 6/10 (06.08.2011):
00:12 (http://www.youtube.com/watch?v=DRpupZVRW-8&feature=player_detailpage#t=14s) - Jazera mnohych farieb
07:45 (http://www.youtube.com/watch?v=DRpupZVRW-8&feature=player_detailpage#t=465s) - Vlasove ozdoby Tsumami Kanzashi
10:53 (http://www.youtube.com/watch?v=DRpupZVRW-8&feature=player_detailpage#t=653s) - Slavnost Karatsu Kunchi


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DRpupZVRW-8#[/youtube]
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 13. Srpen 2011 - 22:46
Dokument STV2 - "Japonska Mozaika IV" epizoda 7/10 (13.08.2011):

- Lakovane predmety "Wajima-nuri"
- Nocne osvetlenie v Arashiyame
- Jemne marketerie z Hakone
- Kaskada z chryzantem

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XKjdiGgVyfk[/youtube]
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 19. Srpen 2011 - 13:21
Někdo si v Česku postavil tradiční JPN dům a teď chce za něj 19 000 000,-

http://www.century21.cz/nemovitost/dum-japonsko-v-cechach-sulice-zelivec-cena-k-jednani-021-102-125738 (http://www.century21.cz/nemovitost/dum-japonsko-v-cechach-sulice-zelivec-cena-k-jednani-021-102-125738)

Sem si celkem jistý, že bych tam nechtěl bydlet i když je to krásné.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 19. Srpen 2011 - 13:44
So mnou je to naopak. Je krásny moderný, priestorny s krásnou zahradou, japonsko mat aj doma by bolo niečo užasne. :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 19. Srpen 2011 - 13:49
:shock: To není dům, to je spíš pomalu rezidence. Alespoň teda vzhledem k období jaké se to z vnějšku snaží evokovat :grin:  Jak jsem četl ten popis, tak se nedivím, že za to chce takovou pálku.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: jaijelinne 09. Říjen 2011 - 13:45
(http://i218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/th_IMG_0002.jpg) (http://s218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/?action=view&current=IMG_0002.jpg)(http://i218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/th_IMG_0003.jpg) (http://s218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/?action=view&current=IMG_0003.jpg)(http://i218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/th_IMG_0004.jpg) (http://s218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/?action=view&current=IMG_0004.jpg)(http://i218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/th_IMG_0005.jpg) (http://s218.photobucket.com/albums/cc314/fuu-san/?action=view&current=IMG_0005.jpg)

 :heart:
Také zaujímavosti o Japonskom zdravotníctve.:)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 26. Říjen 2011 - 21:00
Zajímavé videjko se spoustou čísel...

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WSch9y7erg4&feature=player_embedded[/youtube]
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: maddy1111 26. Říjen 2011 - 21:53
dik za video!
naozaj zaujimave a so vskutku "easy" zrozumitelnou english takze urcite odporucam pozriet kazdemu  :wink:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 31. Říjen 2011 - 23:25
Narazil jsem na článek Japan's Demographic Collapse na marketskeptics.com. Cituje další články a je to dost zajímavé. Je to sice už trošku starší (z roku 2009), ale za tu dobu se pokud vím nic k lepšímu nezměnilo.

http://www.marketskeptics.com/2009/06/japans-demographic-collapse.html (http://www.marketskeptics.com/2009/06/japans-demographic-collapse.html)

...Things have gotten so bad demographically that the government itself says that Japan's population shall halve in another 50 years....


A ještě ukázka vývoje Japonského stromu života od roku 1930 s předpokládaným vývojem do roku 2055.

   (pro zvětšení klikněte)
(http://i339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/th_Japan_-794031.gif) (http://s339.photobucket.com/albums/n445/Serapis_cz/other/Japan_-794031.gif)

PS: Koukám, že to co tam píšou se v zásadě shoduje s tím, co jsme tady před časem psali my :cool:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 24. Leden 2012 - 20:02
Sice je to celkem známá historie, ale stejně je zajímavé, že si na to u nás někdo vzpomněl.

Válka skončila? divil se před 40 lety japonský voják schovaný v džungli
http://zpravy.idnes.cz/valka-skoncila-divil-se-pred-40-lety-japonsky-vojak-schovany-v-dzungli-12a-/zahranicni.aspx?c=A120124_171512_zahranicni_ipl (http://zpravy.idnes.cz/valka-skoncila-divil-se-pred-40-lety-japonsky-vojak-schovany-v-dzungli-12a-/zahranicni.aspx?c=A120124_171512_zahranicni_ipl)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 24. Leden 2012 - 21:07
Četl si ten příběh Hiro Onody? Mám doma tu knížku. Je to mazec.  :shock: :shock:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 24. Leden 2012 - 21:30
Vím o tom, že to byl jeden z vojáků, kterého takhle našli a znám pár (víceméně náhodných) detailů, ale v knižním vydání jsem to nečetl. Ale asi to přidám na seznam knih k přečtení.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 25. Leden 2012 - 12:05
Určitě doporučuji všem. Pro mě to byl další krok k pochopení JPN duše. I když ten příběh je tak dech-beroucí.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 25. Leden 2012 - 20:09
Ludia, dakujem...o tomto pribehu som pocul, a velmi som si chcel o tom precitat....
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 25. Leden 2012 - 20:30
Ani po tolkych rokoch, co som sa zaujimal o ich kulturu ma neprestavaju stale viac a viac prekvapovat ;-)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 29. Leden 2012 - 21:28
4. februara sa zacina v Kosiciach uz tradicne "Mesiac japonskej kultury".
Pri tejto prilezitosti sa budu poriadat rozne eventy, ktorych naplnou bude priblizit sirokej verejnosti japonsku kulturu, umenie a zivotny styl.

Info:
----
https://www.facebook.com/events/341449439206683/?notif_t=event_invite (https://www.facebook.com/events/341449439206683/?notif_t=event_invite)

1. Nippon weekend (4.-5. feb.)
=========================
(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/379913_2499307648388_1423821196_32159866_37019317_n.jpg)

poznamka: Lokalita zmenena na minulorocnu adresu: Centrum volneho casu; Korejska ul. 1 (Juzna trieda)

2. Japonský filmový festival 2012 v Košiciach (4. február 2012)
================================================
http://www.sk.emb-japan.go.jp/event_kosice2012h.html (http://www.sk.emb-japan.go.jp/event_kosice2012h.html)

Miesto konania:   Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
Organizátori:    Veľvyslanectvo Japonska v SR, Hikari Dojo Košice, Východoslovenská galéria Košice, pod záštitou primátora mesta Košice a starostu mestskej časti Košice - Staré mesto
Japonský filmový festival 2012 v Košiciach (4. február 2012) je súčasťou podujatia „Mesiac japonskej kultúry 2012“, ktoré je časovo už tradične situovaný na mesiac február, kedy sa všeobecne na poli kultúry, ale aj športu organizuje menej akcií.

Počas festivalu budú odpremietané tri japonské filmy v originálnom znení s anglickými titulkami a to nasledovne:

15:15      Zen (128 min.)
17:45      Po daždi (92 min.)
09:30      Judo (31 min.)

3. "Februárové Čajoviny 2012"
========================
http://amana108.wordpress.com/2008/02/05/februar-mesiac-japonskych-cajov/ (http://amana108.wordpress.com/2008/02/05/februar-mesiac-japonskych-cajov/)

cajovna AMANA; Alžbetina 55, Kosice

4.2. Nippon víkend - japonský večer spojený s ochutnávkou a prezentáciou japonského čaju
5.2. nám Michal Kunzang Gjamco porozpráva o "Živote na ústraní v tibetskom kláštore a rozvíjaní emocionálnej inteligencie"
8.2. Zuzana Pasztorová a vernisáž jej výstavy
14.2. obľúbený Open Mic
22.2. LOSAR - oslava tibetského nového roku 2139
24.2. ochutnávka vzácnych Oolongov a prezentácia vedená taktiež vzácnym hosťom

(http://amana108.files.wordpress.com/2008/02/matcha.jpg?w=500)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sewitches 22. Únor 2012 - 18:40
Uz to prebieha, ale mozno to este niekto stihne :) Festival japonskych filmov:
http://www.eigasai.cz/2012/eigasai-2012/intro.html (http://www.eigasai.cz/2012/eigasai-2012/intro.html)

Urcite par skvostov z japonskej kinematografie od rezisera Takeshiho Kitana :)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 22. Únor 2012 - 20:15
Sáákryš .. Minulej týden sem byl v Brně. Nemohli to posunout?
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sewitches 23. Únor 2012 - 09:30
Sáákryš .. Minulej týden sem byl v Brně. Nemohli to posunout?
No to je smola :( Ja aj v Brne som, ale ako pravy student som uplne bez penazi XD Takze smola.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 01. Březen 2012 - 17:43
Včera dostavěli Tokyo Sky Tree. Je to nejvyšší stavba v Japonsku a druhá nejvyšší stavba na světě. Oficiální otevření by se mělo konat 22. května.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H4WnjxOPE0Y[/youtube]

http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/tokio-ma-nejvyssi-vysilaci-vez-na-svete-748113 (http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/tokio-ma-nejvyssi-vysilaci-vez-na-svete-748113)
http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201202290032 (http://ajw.asahi.com/article/behind_news/social_affairs/AJ201202290032)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 01. Březen 2012 - 19:15
Hezký. :clapping:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 01. Březen 2012 - 20:37
ty vole to je vežička:)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 02. Březen 2012 - 09:09
cece maly dotaz...
to jako dole si pichnu sichtu a pujdu / pojedu na sichtu nahoru a pak po sichte zase pichnu dole ?? nebo opacne az vyslapu nahoru tak pichnu sichtu a pak po sichte pichnu a jdu dolu ???

no me to tak nejak zajima... pac nez to vylezu a slezu je tejden v prdeli... tak jestli pro prichod a odchod budou davat dovcu nebo to bude placeno v pracovni dobe :DDDD

Doufam ze tam je vytah jako na sachte 10m/s a nebo 16m/s jak jezdi skip nahoru a dolu.. (skip je nadoba na uhli o nosnosti 20t o objemu 22m3 a 16m/s je bezna rychlost obema smery) protoze to slapat by upadly lidem boty pri te dnesni smejd kvalite kvuli toceni penez...

....uprimnou soustrast vsem sklerotikum....
ale jinak dobry orientacni bod...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 04. Březen 2012 - 11:28
hmmm...siel by som pozriet...:)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 08. Březen 2012 - 01:07
Koukněte na obstojné fotky, hlavně ty modely z muzea:

http://draltang01.blogspot.com/search/label/Japan2010 (http://draltang01.blogspot.com/search/label/Japan2010)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sewitches 08. Březen 2012 - 20:50
Fuu troska meskam, ale kedze to trva cely Marec, tak este stihate :)
Japonske jaro v Olomouci

(http://img820.imageshack.us/img820/5470/japonskejaro2012.jpg) (http://img820.imageshack.us/i/japonskejaro2012.jpg/)

viac informacii tu: http://www.japonskyklub.cz/ (http://www.japonskyklub.cz/)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 10. Březen 2012 - 09:52
ehm tohle by me vzdy dokazalo urvat... pres tyden akce cehokoliv.... (jp jaro v olomouci)

ten predchozi odkaz na fotky modelu atd... moc pekne
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 11. Březen 2012 - 21:45
V jednoduchosti je krasa...najlepsie investovane 2 eura tento mesiac  :cool:

>>>(http://www.viedegeek.fr/wp-content/themes/viedegeek/img/follow/dailymotion-logo.png) (http://www.dailymotion.com/video/xpdwze_zeme-sveta-japonsko_travel)<<<

(https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418119_3298330628778_1583265488_2732976_527211016_n.jpg)

(http://img6.imagebanana.com/img/1bitm4zp/ZemesvetaJAPONSKO.avi_thumbs_2012.03.jpg)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 12. Březen 2012 - 00:18
Arigatoo Slavo-chan. (http://imgbank.cz/images/smiley37.gif)(http://imgbank.cz/images/smiley37.gif)(http://imgbank.cz/images/smiley37.gif)

BTW Včera to byl rok od tsunami. Vzpomněli jste si?
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 12. Březen 2012 - 07:47
BTW Včera to byl rok od tsunami. Vzpomněli jste si?

tak mne aj tak na minutu vypadol net, takze symbolika bola dodrzana...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 27. Duben 2012 - 10:47
Američané stáhnou 9tis. vojáků z Okinawy, což je skoro polovina jejich tamního kontingentu.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/173875-americane-stahuji-9-tisic-vojaku-z-okinawy/ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/173875-americane-stahuji-9-tisic-vojaku-z-okinawy/)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 27. Duben 2012 - 13:23
Tak to si myslím, že není úplně otázka USA-JPN vztahů jako spíš rozpočtová opatření, či důsledek války v Iráku apod.

Ale .. Kdo ví?  :grin:
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 27. Duben 2012 - 13:44
Je fakt. že se USA chystají hodně šetřit, ale podle toho článku budou většinu z nich vlastně jenom přesunovat na Guam, Mariany, atd...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 01. Květen 2012 - 22:27
Dost šokující dokument. Skoro jsem nedýchal.

Aokigahara - les sebevrahů.

http://youtu.be/yK4_zCcaPjc
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sewitches 02. Květen 2012 - 11:55
Vikend Japonskej kultury v Brne

http://www.japancenter.cz/images/files/akce/jap_kultura_2012.jpg (http://www.japancenter.cz/images/files/akce/jap_kultura_2012.jpg)

hodila som to ako odkaz aby ste si mohli kliknut a priblizit :D

Pripadne ma budete moct zastihnut zrejme na vsetkom okrem bojovych umeni (mam prijimacky vtedy XD) a Animefestu :D
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 02. Květen 2012 - 14:52
Typický program

- ukázky bojových umění
- čajový obřad

Nepřipadne vám to trochu bez fantazie?
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 02. Květen 2012 - 14:56
To je presne to iste ako "Mesiac jpn kultury v Kosiciach/Japonske cajove dni v Kosiciach/Tyzden jpn kultury v Bratislave"....dokolecka dokola ;-)

Ale aspon to rande so Sewi by mohlo stat za to  :cool: (nebyt tej dialky do Brna...)
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Sewitches 02. Květen 2012 - 15:04
Typický program

- ukázky bojových umění
- čajový obřad

Nepřipadne vám to trochu bez fantazie?

Jj je to uplne bez fantazie a hlavne...z tyzdna japonskej kultury sa stal uz iba vikend. Co bude o rok? Den japonskej kultury? alebo Hodinka? :D
Mohli by to troska niecim ozivit, ale tak zase napr, ja som cajovy obrad nikdy nevidela :D Takze sa celkom tesim.
A aj tak budu vsetci na Animefeste :D
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Kubito 03. Květen 2012 - 18:24
mmm...ten tradicny koncert by som si pozrel...
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Matteas 05. Květen 2012 - 14:04
Tak to si myslím, že není úplně otázka USA-JPN vztahů jako spíš rozpočtová opatření, či důsledek války v Iráku apod.

Ale .. Kdo ví?  :grin:

Americká vojska v Japonsku jsou z velké části financována japonskou vládou.
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 05. Květen 2012 - 20:26
Víš o tom víc? Co je k tomu zavazuje? Nějaký poválečný pakt?
Název: Re: Japonsko
Přispěvatel: Serapis 06. Květen 2012 - 18:50
Čekal bych, že to bude výsledek Smlouvy o vzájemné spolupráci a ochraně mezi USA a Japonskem z roku 1960. Buď to dohodli přímo v té smlouvě a nebo se to tak prostě praktikuje.

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Mutual_Cooperation_and_Security_between_the_United_States_and_Japan (http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Mutual_Cooperation_and_Security_between_the_United_States_and_Japan)

Akorát chudáci lidi na Okinawě... většinu USA kontingentu v Japonsku mají přímo pod nosem.
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 21. Červenec 2012 - 13:42
Taková zajímavá zpráva...
Dělníci likvidující havárii ve Fukušimě museli nosit zakryté dozimetry
„Společnost Build-Up se chtěla vyhnout potížím s vysokou radiací, která by jí znemožnila získat kontrakt ve Fukušimě. Její dělníci na místě havárie pracovali čtyři měsíce, mezi prosincem 2011 a letošním březnem. Měli za úkol izolovat hadice z úpravny vody. 

Několik z nich tisku přiznalo, že jim v prosinci jejich nadřízený ukázal, že nosí svůj dozimetr v olověném pouzdru, a požádal je, aby to učinili také. Řekl jim, že jestliže tímto způsobem měření "neobejdou", dostanou se velmi rychle k povolené roční normě, která počítá s maximálním vystavením 50 milisievertů radiace. Někteří z dělníků odmítli své dozimetry zakrýt a dali výpověď. “

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/186827-delnici-likvidujici-havarii-ve-fukusime-museli-nosit-zakryte-dozimetry/ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/186827-delnici-likvidujici-havarii-ve-fukusime-museli-nosit-zakryte-dozimetry/)
 :roll:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 30. Červenec 2012 - 09:12
Fukušimské děti jsou na návštěvě Česka

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/188162-fukusimske-deti-jsou-na-navsteve-ceska/ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/188162-fukusimske-deti-jsou-na-navsteve-ceska/)

Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 18. Srpen 2012 - 10:05
Takový typický letní (v rámci okurkové sezóny) článek o budovách Yoyogi National Gymnasium (国立代々木競技場). Osobně mě na celé věci nejvíc pobavilo to, že autor si dal záležet, aby v článku čtenáře nezatěžoval něčím tak nepodstatným jako jsou názvy těch stadionů :lol:

http://bydleni.idnes.cz/olympijske-stadiony-v-tokiu-dga-/architektura.aspx?c=A120817_152331_architektura_rez (http://bydleni.idnes.cz/olympijske-stadiony-v-tokiu-dga-/architektura.aspx?c=A120817_152331_architektura_rez)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 21. Září 2012 - 19:16
Ta podpora "dětí po katastrofě ve Fukušimě" je zajímavá v tom, kdo ji financuje... nejspíš nějaká vládní složka (nebo dobročinná organizace financovaná kým?) protože těch dětí muselo být spousty a zaplatit jim zájezd na druhou stranu zeměkoule ještě s programem a na týden+ :shock:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 01. Říjen 2012 - 19:48
Hudební průmysl prosadil v Japonsku vězení pro stahovače
http://technet.idnes.cz/japonsko-tresta-piraty-0vu-/sw_internet.aspx?c=A121001_100109_sw_internet_vse (http://technet.idnes.cz/japonsko-tresta-piraty-0vu-/sw_internet.aspx?c=A121001_100109_sw_internet_vse)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: LinaKei 01. Říjen 2012 - 23:16
Ale nieee, ne že bude na nete menej hudby ved nejsme milionari!
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: slavomiros 02. Říjen 2012 - 09:08
aaaaale sme ;-)
No ale tie jachty a villy tiez z niecoho treba platit ;-)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Gerret 02. Říjen 2012 - 17:14
Ale nieee, ne že bude na nete menej hudby ved nejsme milionari!
Ve francii mají něco podobné. A přečti si jak skvěle jim to funguje  :smile:
http://www.zive.cz/bleskovky/francouzsky-zakon-hadopi-po-dvou-letech-poprve-tresta/sc-4-a-165434
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 02. Říjen 2012 - 22:27
Moje životní zkušenostní je, že člověk VŽDYCKY našel způsob, jak něco obejít. Nechám se překvapit co lidi vymyslí.  :wink:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Nacchi 03. Říjen 2012 - 08:22
pujcovnu... dones neco a pujc si neco... :P jeste nedavno neco takoveho fungovalo u nas, ale s tim, ze jsi byl jako spolumajitel a vlozinim prispevku jsi mohl cd a dvd pujcovat dle seznamu a prpadne dat i svoje do obehu.

Mno na dalku mimo dane mesto je to uz problem... rekneme ze vymysli neco jako alfaomegaXtorrent :D
vsechno se da obejit.
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 19. Říjen 2012 - 23:43
Američtí vojáci v Japonsku nesmí kvůli znásilnění na Okinawě v noci ven
http://zpravy.idnes.cz/zakaz-nocniho-vychazeni-pro-americke-vojaky-v-japonsku-piq-/zahranicni.aspx?c=A121019_134621_zahranicni_ipl (http://zpravy.idnes.cz/zakaz-nocniho-vychazeni-pro-americke-vojaky-v-japonsku-piq-/zahranicni.aspx?c=A121019_134621_zahranicni_ipl)

Nedivím se, že je na Okinawě tolik protestů, proti americké přítomnosti na ostrově. Oni to opravdu vždycky odskáčou i za zbytek Japonska.
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 22. Únor 2013 - 21:24
To se zase našim novinářům povedlo k něčemu nachomýtnout :grin:

Čínsko-japonský incident: Štáb ČT byl u toho
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/216237-cinsko-japonsky-incident-stab-ct-byl-u-toho/ (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/216237-cinsko-japonsky-incident-stab-ct-byl-u-toho/)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 07. Březen 2014 - 13:49
No tohle je tak typicky japonská záležitost. Dojemné, smutné a hezké.

http://www.novinky.cz/koktejl/329635-rodice-dostali-dopis-od-dcery-ktera-zemrela-pri-tsunami-v-roce-2011.html
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Hiroki 23. Duben 2014 - 22:15
Tak automaty na banány jsou prej výjimkou i Japonsku. Ani by mě to ale neudivilo, kdybych je tam potkal.

https://www.youtube.com/watch?v=xUZ0fv0-3Z4
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 31. Červenec 2014 - 04:32
Je to zase tak trochu kategorie LOL/WTF Japonsko, ale je zajímavý pozorovat, jak se čeští novináři zvládli poprat s beztak převzatou zprávou :grin:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/281774-japonsky-modni-hit-kult-roztomilosti/
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 06. Srpen 2014 - 20:05
Takhle by měl vypadat příští Assassin's Creed :lol:

http://youtu.be/qHFr1_md3Ok
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 28. Září 2018 - 12:26
když už na toto fórum zase chodí lidi, dám to i sem.

od listopadu začíná platit dohoda o working holiday visa:
(pokud tu je někdo, komu je 30 nebo méně, a chce si zkusit v jp pracovat)

Citace
Japonsko dne 24. září 2018 potvrdilo Ministerstvu zahraničních věcí ČR dokončení svých vnitrostátních postupů nezbytných pro vstup v platnost Dohody mezi vládou ČR a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené pro mladé ve věku 18 až 30 let. Dohoda začne platit od 1. listopadu 2018.

Možnost pracovní dovolené se bude vztahovat na mladé občany obou zemí ve věku 18 až 30 let včetně, kteří budou moci cestovat za prací a zahraničními zkušenostmi do České republiky resp. Japonska. Pro podrobnější informace o způsobu, kterým budou čeští občané moci žádat o japonská víza k pracovní dovolené, a k režimu vstupu a pobytu na území Japonska je nutno se obracet na japonské úřady (například na Velvyslanectví Japonska v Praze). Informace k podávání žádostí japonských občanů o česká víza k pracovní dovolené budou uveřejněny na internetových stránkách Velvyslanectví České republiky v Tokiu.

Text dokumentu podepsaného v Tokiu 27. června 2017 bude vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv. Bezprostředně po vstupu dohody v platnost dojde k výměně nót, kterými si obě strany vzájemně odsouhlasí výši kvóty (počet víz k pracovní dovolené, která budou vydávat občanům druhé strany v kalendářním roce). Počty pracovních míst (výše kvóty) MZV oznámí po jejich dojednání a bude rovněž publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2018_09_25_dohoda_o_vizech_k_pracovni_dovolene_s_japonskem.html
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Serapis 28. Září 2018 - 12:28
Tohle měli udělat před deseti lety... nebo alespoň před pěti :sad:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 28. Září 2018 - 12:51
Tohle měli udělat před deseti lety... nebo alespoň před pěti :sad:
nj.. pravda, že tady je poněkud starší osazenstvo. ale je tu ještě jedna věc -  od dubna příštího roku se chystá nový typ pracovního víza. (a nechci nic psát předem, ale vzhledem k tomu, že ta specializovaná víza už mají pokrytá, tak.... ^_^)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: maddy1111 29. Září 2018 - 13:15
Tohle měli udělat před deseti lety... nebo alespoň před pěti :sad:
nj.. pravda, že tady je poněkud starší osazenstvo. ale je tu ještě jedna věc -  od dubna příštího roku se chystá nový typ pracovního víza. (a nechci nic psát předem, ale vzhledem k tomu, že ta specializovaná víza už mají pokrytá, tak.... ^_^)

hele, máme tu ďalší comeback :)) vitaj back na A-Music, 8BB76E2 .. ako sa darí v Japonsku?  :wink:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 30. Září 2018 - 01:33
hele, máme tu ďalší comeback :)) vitaj back na A-Music, 8BB76E2 .. ako sa darí v Japonsku?  :wink:
tak nějak přežívám.. ^_^ celkem zásadní pro mě bude tato zima, kdy se asi rozhodne, co bude dál..
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: maddy1111 30. Září 2018 - 11:10
hele, máme tu ďalší comeback :)) vitaj back na A-Music, 8BB76E2 .. ako sa darí v Japonsku?  :wink:
tak nějak přežívám.. ^_^ celkem zásadní pro mě bude tato zima, kdy se asi rozhodne, co bude dál..

and what are the opitions? :)
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 30. Září 2018 - 16:16
and what are the opitions? :)
vlastně ani nevím.. to až podle toho, co řeknou na imigračním na moji žádost..
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 14. Říjen 2018 - 19:04
Také zdravím "po letech" :wink: To mě buď nějak uniklo nebo jsem to už pozapomněl, že jsi v JPN.

BTW, to jsi ty, co nám tu vytečkoval všechny své předcházející příspěvky a inkrementoval svůj nick o "n+=1"? :angel: Vícero z nás z toho tehdy nebylo nadšeno, pač tím veškerá diskuze, kde jsi figuroval ztratila smysl a také jakousi pomyslnou historickou hodnotu, když jsem tu tak pročítal před pár týdny starší diskuze :sad: ...zhruba před měsícem jsem to zakázal (http://www.asian-music.cz/forum/index.php?topic=2.msg84830#msg84830) aby se něco podobného nestalo, pač mě to mrzí dodnes, tzn. po 3 dnech již nelze nic upravit.
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 15. Říjen 2018 - 12:14
Také zdravím "po letech" :wink: To mě buď nějak uniklo nebo jsem to už pozapomněl, že jsi v JPN.
já se přesunul v té době neaktivity.. ^_^ (květen 2016)
..Vícero z nás z toho tehdy nebylo nadšeno, pač tím veškerá diskuze, kde jsi figuroval ztratila smysl a také jakousi pomyslnou historickou hodnotu, když jsem tu tak pročítal před pár týdny starší diskuze :sad:
nj.. nějaká historická hodnota je pryč, ale žijeme dnes, včerejšek se nikdy nevrátí, a zítřek nemusí přijít..
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 15. Říjen 2018 - 18:07
já se přesunul v té době neaktivity.. ^_^ (květen 2016)
Ach tak ^_^ To jsme ještě 2 roky čekali na miniaturní vzkříšení, teď už to ale moc na žádné nevypadá, pač jsme tu s tebou aktivní už jen ty a maddy a to tak jednou do týdne :shock: :smile:

nj.. nějaká historická hodnota je pryč, ale žijeme dnes, včerejšek se nikdy nevrátí, a zítřek nemusí přijít..
Včerejšek se vrací stále například s každým poslechem hudby, která nevyšla právě dnes :wink: I proto má pro mne minulost poměrně značnou hodnotu.

Zítřek bude na planetě Zemi ještě zhruba 1 miliardu let, než se změní nyní stabilní stav našeho Slunce a začně mu postupně docházet palivo - vodík (tím se změní síla jeho gravitačního pole, která udržuje veškerý jeho materiál a v důsledku dojde také ke změně jasu a povrchové teploty a postupně expanduje...)... nicméně zhruba za 1 miliardu let se srazíme s galaxií Andromeda, tak je otázka, jestli se toho naše sluníčko dočká, než se rozepne až k Jupiteru... nicméně zhruba za 30-60 let tu teoreticky nebudeme... :bear: ...nicméně existují vědci, kteří tvrdí, že existuje ve vývoji prostředek, který prodlouží lidský život a v průběhu let se jeho účinek natolik zefektivní, že se ve výsledku míra stárnutí bude stále více zpomalovat... :megalol: OK, zůstaňme zatím u nevyhnutelných faktů ala Slunce VS Andromeda :angel:

A když už jsem začal ten -geeky- offtopic, vlastně to má spojitost se zemí vycházejícího Slunce, kde už bude Slunce vycházet jen zhruba 5 - 7 miliard let, ale to už budou potomci pozorovat rudého giganta z teraformovaného Marsu... nebo kdo ví, možná už roztaje i Titan... ale tam by se nás moc nevešlo :wink:

:pika:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 15. Říjen 2018 - 23:22
..
lol... ^_^ vy jste tady na tomhle fóru všichni takoví spisovatelé..

ale sám si to napsal..
Kód: [Vybrat]
teď už to ale moc na žádné nevypadá, pač jsme tu s tebou aktivní už jen ty a maddy a to tak jednou do týdnejá sem tak nějak průběžně chodil, a říkal jsem si, kde všichni jsou.. jestli všichni tu hudbu už přestali poslouchat, nebo co se stalo.. ale ne, nepřekvapuje mě to.. pamatuju vymření lopuchu / lapiduchu, mangy.cz, prvního i druhého otakulandu, hofylandu...

Kód: [Vybrat]
Včerejšek se vrací stále například s každým poslechem hudby, která nevyšla právě dnesjo, jsou to hezké vzpomínky.. ozvěny časů, které se nikdy nevrátí..
já kdysi davno (za "otaku" časů) sháněl poměrně vzácný laserdisc, a teď, když jsem ho před pár dny sehnal, obratem jsem ho prodal na ebayi.. prostě už je to minulost.. no ale zas jsem během jednoho dne vydělal na měsíční nájem, což je hezké.. ^_^

-------------------------

a když jsme v tom topicu o japonsku, aspoň sem hodím fotku našeho japonského psa.. ^_^
https://twitter.com/8BB76E1/status/1048585099510394882
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 19. Říjen 2018 - 20:27
lol... ^_^ vy jste tady na tomhle fóru všichni takoví spisovatelé..
Spisovatelé? :shock: Předcházející post byl na mé poměry tak desetiprocentní :lol: :wink: Dost jsem se krotil, abych nezacházel do příliš nerd-like podrobností :angel:

ale sám si to napsal..
Kód: [Vybrat]
teď už to ale moc na žádné nevypadá, pač jsme tu s tebou aktivní už jen ty a maddy a to tak jednou do týdnejá sem tak nějak průběžně chodil, a říkal jsem si, kde všichni jsou.. jestli všichni tu hudbu už přestali poslouchat, nebo co se stalo.. ale ne, nepřekvapuje mě to.. pamatuju vymření lopuchu / lapiduchu, mangy.cz, prvního i druhého otakulandu, hofylandu...
Njn, s maddym a tom46 jsme to tu už vzpomínali nejednou v poslední době... zabil to věk lidí = práce a další starosti, "sociálky"... a pro dnešní mladší generace už je tohle všechno moc "slohovka" a raději si posílají reakce na messengeru o pěti, deseti slovech nebo si "odepisují" smajlíkama (to trochu přeháním [ale zažil jsem bohužel takové], zkrátka se domnívám, že je fóra buď nebaví, nebo se raději zdržují na místech, kde je tuna lidí, kteří ale vlastně nemají nic moc společného... takové ty guláše výkřiků ala FB :lol: Já už tam chodím tak jednou za 3-5 dní a většinou si přečtu tak 1-3 příspěvky nebo článek co mám ve feedu a tím to hasne, nějak mě popravdě většina věcí nezajímá co lidi sdílí nebo mě to spíš obtěžuje a zablokuju si novinky od dotyčných co tapetují takovými těmi obrázkovými vtipy a blbinami 10x denně... řada známých si to zrušila úplně z podobných důvodů. Já to mám v podstatě jen kvůli messengeru, což už vlastně myslím ale dnes ani už není nutnost (mít FB abys mohl psát někomu na messengeru).

Na ty stránky co píšeš jsem moc nechodil ale o všech jsem minimálně slyšel. Na mangu jsem chodil krátce za dob, když to ještě žilo na Final Fantasy doupěti a FF poweru (fórum)... njn, ty doby co mě později vtáhly do japonské popkultury +/- 15 let zpátky :cry: ...a dodnes jsem zůstal u Asie (hudebně a filmově/seriálově na 95+%).

Citace
Kód: [Vybrat]
Včerejšek se vrací stále například s každým poslechem hudby, která nevyšla právě dnesjo, jsou to hezké vzpomínky.. ozvěny časů, které se nikdy nevrátí..
já kdysi davno (za "otaku" časů) sháněl poměrně vzácný laserdisc, a teď, když jsem ho před pár dny sehnal, obratem jsem ho prodal na ebayi.. prostě už je to minulost.. no ale zas jsem během jednoho dne vydělal na měsíční nájem, což je hezké.. ^_^
A to se rozhodně vyplatí! :wink: Něco mi ríká, že jsem "laserdisc" někde kdysi slyšel ale naživo jsem se s tím nesetkal, právě jsem si to vygooglil a vypadá to jako přerostlé cédéčko, obrázky napovídají, že je to éra před 15-20 lety :grin:

Citace
a když jsme v tom topicu o japonsku, aspoň sem hodím fotku našeho japonského psa.. ^_^
https://twitter.com/8BB76E1/status/1048585099510394882
Hezký pesan :wink: BZW: právě jsi tím revealnul své osobní foto! Aneb: těší mě ^____^;

EDIT 20:35 - teď jsem si všiml, že jsi začal (?) s Arduinem... s tím jsem si začal hrát cca před 2 lety, mám doma vlastní OLED hodiny, jejichž čísla jsem si nakreslil v malování... a TUNU senzorů a udělátek, čteček otisků prstů, displejů, NFC, ESP32... ... ...

...kdyžtak mě quotni k tobě/ke mě do intra, už by to byl poměrně off :wink: I když... who cares :lol:
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: 8BB76E2 20. Říjen 2018 - 00:07
Njn, s maddym a tom46 jsme to tu už vzpomínali nejednou v poslední době... zabil to věk lidí = práce a další starosti, "sociálky"...
pravda, času moc není.. každý den do práce (nedávno jsem měl 15 dnů v kuse bez volna), po práci něco nakoupit, do toho pes, snaha vytvořit si nějakou jp slovní zásobu, poslední dobou ještě vyřizování různých věcí z yahoo aukcí, mercari, atd.. a většinou neúspěšný pokus jít spát v nějakou rozumnou hodinu..

Něco mi ríká, že jsem "laserdisc" někde kdysi slyšel ale naživo jsem se s tím nesetkal, právě jsem si to vygooglil a vypadá to jako přerostlé cédéčko, obrázky napovídají, že je to éra před 15-20 lety :grin:
tak já mám takovou malou sbírku: https://www.lddb.com/collection.php?user=8bb76e1

právě jsi tím revealnul své osobní foto! Aneb: těší mě ^____^;
nj.. už se mi to nechtělo zas někam reuploadovat.. ^^;
Název: Re:Japonsko
Přispěvatel: Small Soldier X 10. Listopad 2018 - 21:02
pravda, času moc není.. každý den do práce (nedávno jsem měl 15 dnů v kuse bez volna), po práci něco nakoupit, do toho pes, snaha vytvořit si nějakou jp slovní zásobu, poslední dobou ještě vyřizování různých věcí z yahoo aukcí, mercari, atd.. a většinou neúspěšný pokus jít spát v nějakou rozumnou hodinu..
Bohužel jsem na tom už taky podobně, přijedu domů, 1-2 hodiny nabírám karmu ve vaně, následuje večeře, hodinový seriál a do hajan... a víkend tak rychle zmizí a člověk je zase v jednom kole :angel: